Van Dijk Prijzen
NVB en TRIP reiken jaarlijks de Van Dijk Prijzen uit. Er zijn twee prijzen: een voor de beste afstudeerscriptie (MBO/HBO) en een voor het beste proefschrift. De prijzen zijn bestemd voor personen die, net als dr. H.C.J.M. van Dijk, hebben laten zien zich betrokken te voelen bij het verbeteren van aspecten van de bloedtransfusieketen, het ontwikkelen van (bloed)celproducten of die een andere bijdrage hebben geleverd aan de transfusiegeneeskunde, en daarvan verslag hebben gedaan in een afstudeerscriptie of een proefschrift. De winnaars ontvangen een attentie, een certificaat en een geldprijs. De NVB en TRIP zijn vereerd dat de familie van dr H.C.J.M. Dijk toestemming heeft gegeven om zijn naam te verbinden aan deze prijzen. De Van Dijk Prijzen worden elk jaar tijdens het NVB-TRIP symposium in mei uitgereikt door de kleinzoon van dr. Van Dijk.

Over dr. H.C.J.M. van Dijk
De prijzen zijn vernoemd naar dr H.C.J.M. van Dijk (1880-1948). Hij was vanaf 1912 verbonden als internist en vanaf 1927 hoofd van afdeling Interne Geneeskunde aan het St Franciscus Gasthuis te Rotterdam. In 1914 was hij een jaar in Indië om mee te werken aan de pestbestrijding. Vervolgens nam hij als representant van het neutrale Nederland in 1916 deel aan de medische ondersteuning van de krijgsverrichtingen op de Balkan. Met deze internationale inspanningen toonde dr van Dijk zijn grote betrokkenheid bij een ieder die medische zorg nodig heeft. Terug in Nederland heeft hij het initiatief genomen om de eerste bloedtransfusiedienst op te richten. De allereerste bloedtransfusie werd door dr H.C.J.M. van Dijk uitgevoerd op 30 april 1930.

Winnaars

2021: Scriptie: Renske Weijers, proefschrift Susanna Fustulo-Gunnink
2019: Scriptie: Marc Koppel, proefschrift: Geert-Jan Kuiper
2018: Scriptie: Siem Willems, proefschrift: Dorothea Evers
2017: Scriptie: Marit van der Pol; proefschrift: Welling Oei

Wie kan meedingen:
Iedereen die een afstudeerscriptie (MBO en HBO) of proefschrift heeft afgerond in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het symposium plaats heeft.

Hoe dient u in:
Stuur een (elektronische) kopie van de afstudeerscriptie of het proefschrift met een aanbevelingsbrief (zie het volgende punt) van de supervisor of (co)promotor naar de secretaris van de NVB.

Aanbevelingsbrief:
Beschrijf kort het doel van het onderzoeksproject / het promotieonderzoek en de bijdrage van de bevindingen in de stage of promotieonderzoek aan de transfusiegeneeskunde. Waarom verdient het werk de titel van Beste Afstudeerscriptie/Beste Proefschrift?

Deadline indienen:
Voor 31 maart van het betreffende jaar.

Uitreiking:
Indien u de prijs voor het beste proefschrift hebt gewonnen, wordt van u verwacht dat u een korte voordracht over het onderwerp verzorgt tijdens het NVB/TRIP symposium in mei van het betreffende jaar. De winnaar van de prijs voor de beste afstudeerscriptie nodigen we graag uit een korte toelichting (maximaal drie slides) te geven. Beiden ontvangen tijdens de sessie een aandenken, vergezeld door een cheque van 500 euro en een certificaat.

Wijze van indienen:
U kunt per e-mail (indien de scriptie/het proefschrift elektronisch beschikbaar is) of per post de voordracht aan de secretaris van de NVB sturen.

Bericht vanuit de NVB:
U krijgt een ontvangstbevestiging van uw ingediende voorstel. U krijgt voor 1 mei bericht of u de prijs is toegekend.

Adresgegevens:
NVB t.a.v. secretaris (secretaris@nvbtransfusie.nl)
Dr. Jo Wiersum-Osselton
TRIP nationaal bureau voor hemo- en biovigilantie
Schuttersveld 2
2316 ZA Leiden

 

De winnaars van 2017: Mevrouw Marit van der Pol en mevrouw dr. Welling Oei

 

Van Dijk Prijzen

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.