Dinsdag 23 april heeft alweer de 14e bijeenkomst van de Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie plaatsgevonden. Het thema was “Veiligheid”. Door fysiek bij elkaar te komen is er ruimte om van elkaar te leren, te discussiëren en te netwerken. Dit alles is mogelijk gemaakt door Noordwest ziekenhuigroep die geheel belangeloos een volledig verzorgde zaal beschikbaar hebben gesteld, hartelijk dank daarvoor!

De eerste sprekers Manon Dello (Maastricht UMC+) en Annelies de Boer (Noordwest ziekenhuisgroep) vertelden wat er allemaal bij komt kijken bij een verwisseling, het onderzoek dat dan gestart wordt maar ook zeker de verbeterpunten die uit zo’n onderzoek tevoorschijn komen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat de verpleegkundige per dag aan elkaar gekoppeld worden elkaar buddy’s zijn voor alle noodzakelijke controles die door twee verpleegkundige gedaan moeten worden.
Het was mooi om te zien hoeveel deelnemers toch hun verhaal durfden te delen over (bijna) incidenten en valkuilen binnen de bloedtransfusie. Iets waar we allemaal van kunnen leren.

Daarna sprak Hanneke Galama privacy officer van Noordwest ziekenhuisgroep over wat de AVG nu precies inhoudt. Welke gegevens er wel en niet gedeeld mogen worden, en waar je op moet letten als toch bepaalde gegevens gedeeld moeten worden en welke gegevens je als hemovigilantiemedewerkers wel en niet mag inzien. Heel veel informatie over een actueel onderwerp waar hemovigilantie veel mee te maken heeft

Na de heerlijke lunch die door Noordwest ziekenhuisgroep is aangeboden, kwamen aan het woord Marit Roemer (KC in opleiding) en Janneke Zant klinisch chemicus van Noordwest ziekenhuisgroep.

“Een uitdaging in de nacht” ging natuurlijk over een casus die ’s nachts begon, en waar je tegen aanloopt als je niet alle gegevens van een patiënt te horen krijgt. Hierbij volgde er een discussie, welke transfusieproblemen zouden we in TRIX kunnen zetten?

Yvonne van der Iest ( UMCG) vertelde daarna hoe medicatie veilig toegediend kan worden tijdens een transfusie, zeker voor de hemovigilantiemedewerkers met een analytische achtergrond was dit een leerzame les!  Yvonne had ook nu weer een aantal systemen meegenomen om aan ons te tonen zodat het voor ons nog duidelijker werd waarvoor dank.

Na een rondleiding op het laboratorium van Noordwest ziekenhuisgroep was de actieve afsluiter een brainstormcarrousel. Via verschillende stellingen werd per groepje kort gediscussieerd waarna dit klassikaal werd besproken.

De hele dag werd door de deelnemers goed gewaardeerd. De werkgroep Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie bedankt alle enthousiaste deelnemers en Noordwestziekenhuisgroep voor het mogelijk maken van deze leerzame, maar ook leuke dag.