Door Hans Soons, december 2015:

In 1982 heeft de eerste door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidzorg (CBO) georganiseerde consensusbijeenkomst over bloedtransfusie plaatsgevonden. Onder auspiciën van de Medisch Wetenschappelijke Raad van het CBO hebben nadien meerdere revisies plaatsgevonden. De een na laatste revisie van de richtlijn (2004) resulteerde in een boekwerk van ca. 400 pagina’s. In 2007 heeft de Landelijke Gebruikersraad van Sanquin het CBO verzocht de richtlijn te reviseren aangezien grote delen aan herziening toe waren. Dit resulteerde in 2011 in de laatste richtlijn die onder auspiciën van het CBO tot stand is gekomen. De inhoud en daarmee ook de omvang van de richtlijn nam wederom toe en besloeg nu 555 pagina’s.

In 2013 is een kerngroep gevormd vanuit de NVB en de VHL om een voorstel te vormen hoe de volgende revisie van de richtlijn zou moeten plaatsvinden. De kerngroep adviseerde de richtlijn onder te brengen bij de richtlijnen database van de medisch specialisten om deze toekomstbestendig te maken. De richtlijnen worden hier web-based gepresenteerd en onderhouden. De Stichting Kwaliteit Medisch Specialisten (SKMS) beheert de gelden, die de wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben voor het ontwikkelen van richtlijnen. Een kerngroep met leden afgevaardigd door de NIV, NVKC en de NVA heeft een subsidie aanvraag opgesteld om voor de SKMS gelden in aanmerking te komen. De kerngroep is uitgegaan van de richtlijn Bloedtransfusie uit 2011, met name de hoofdstukken 3 t/m 7. De herziene richtlijn zal het format van een netwerk richtlijn krijgen en modulair opgebouwd worden. De herziene richtlijn zal onderverdeeld worden in een aantal modules (ca. 60), die gebaseerd zijn op de huidige aanbevelingen en conclusies. Per module zal een uitgangsvraag opgesteld worden, die met behulp van de huidige literatuur en kennis zal worden beantwoord in de vorm van een aanbeveling. Naast herziene uitgangsvragen worden er ook een aantal nieuwe uitgangsvragen geformuleerd. Uitgaande van deze 60 modules is er een subsidie aanvraag opgesteld samen met de kwaliteitsmedewerkers van de 3 wetenschappelijke beroepsverenigingen. Tevens zijn er adhesie betuigingen van 17 additionele wetenschappelijke beroepsverenigingen verkregen en willen 7 andere wetenschappelijke beroepsverenigingen participeren in het herzien en onder brengen van de richtlijn Bloedtransfusie in de richtlijnen database. Naast de wetenschappelijke beroepsverenigingen zullen ook de NVB, TRIP, VHL en Sanquin, betrokken worden bij het ontwikkelen van de richtlijn.

In 2015 is de subsidie aanvraag voor de richtlijn Bloedtransfusie bij het SKMS bestuur ingediend. Gezien de omvang en het uitgebreide draagvlak voor de richtlijn heeft de Raad van de Kwaliteit toestemming gegeven om de richtlijn te financieren uit de bestemmingsreserves en geen gebruik te maken van de gealloceerde budgetten van de beroepsverenigingen. In december 2015 heeft het SKMS bestuur de subsidie aanvraag voor de richtlijn Bloedtransfusie goedgekeurd. Dit betekent dat in 2016 gestart kan worden met het inrichten van een projectorganisatie en de eerste modules ontwikkeld kunnen worden. De einddatum van het project is gepland op 31 december 2018.

Achtergrond Richtlijn Bloedtransfusies

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.