Zoals bekend bestaat er al jaren een Kennisplatform Transfusiegeneeskunde voor de regio Zuidoost Nederland om te voorzien in de regionale behoefte om casuïstiek te delen en onderwerpen op het gebied van immunohematologie en transfusiegeneeskunde te bespreken.

Vanaf 2024 zullen er ook twee soortgelijke onderwijsbijeenkomsten in Noordoost Nederland plaatsvinden en wel op 15 februari en 8 oktober in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Er zal accreditatie worden aangevraagd bij AbSg, NIV, NVKC en NVML.

De toegang is gratis.

 

PS: Wilt u toegevoegd worden aan onze mailinglijst? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar onderwijsbijeenkomstNO@sanquin.nl