Samenvattingen wijziging Richtlijn Bloedtransfusiebeleid

De NVB onderwijscommissie heeft een korte samenvatting gemaakt van de wijzigingen in de Richtlijn Transfusiebeleid. U treft per onderdeel een korte powerpoint-presentatie met deze wijzigingen. • Laboratoriumaspecten bij bloedtransfusiebeleid • Plasmatransfusies • Transfusiereacties en gerelateerde aandoeningen • Trombocytentransfusies De voorzitters

2011

Edition 2011 nr.1 Bloedbesparende technieken in de electieve orthopedische chirurgie So Osman C (2011;4:3-6) Autologe bloeddonatie, de bloedbank kant Koopman MM, Danovic F, Lieshout Krikke RW (2011;4:7-10) Praktijk en ervaringen van autologe transfusies in de Sint Maartenskliniek Rohrbach A (2011;4:11-5)

2009

Edition 2009 nr.1 Bewaarduur, ‘storage lesion’ of de erytrocyt zelf? Novotny VM (2009;2:3) Het gebruik van oud bloed van de Watering LM (2009;2:4-9) Evaluatie van de aangepaste 4-5-6-flexinorm in ziekenhuis Bernhoven de Wit NC, Oosting JD (2009;2:10-4) Transfusiegerelateerde acute longschade

2012

Editie 2012 nr.1 Implementatie van de trombo-elastografie (ROTEM®) in het MUMC+: (On)mogelijkheden van laboratoriumtesten bij bloedverlies en verworven hemostase afwijkingen Henskens Y, Lance M, Beckers E (2012;5:3-13) Hemostase in balans: Perioperatieve transfusie en groot bloedverlies van de Kerkhof D, Herold

2013

Editie 2013 nr.1 CD47 reguleert de fagocytose van rode bloedcellen van Bruggen R (2013;1:4-8) Twee patiënten met een bijzondere klinische presentatie door koude autoantistoffen tegen erytrocyten van Gammeren AJ, Goossens K, Thelen MH, van Driel MW, Ermens AA, van Esser

2014

Editie 2014 nr.1 35-jarig jubileum Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie Ligthart PC, van Ommen E (2014;7:2) Uitdagingen rondom Anti-AnWj Jacobs LH, van Litsenburg EH, de Boer BA, Folman CC, Péquériaux NC, Pruijt JF (2014;7:3-5) Terug in de tijd: de 30 minuten-regel