Tijdens het NVB-TRIP symposium 2024 zijn traditioneel weer de Dr. H.C.J.M. van Dijk-prijzen uitgereikt voor de beste afstudeerscriptie en het beste proefschrift.

 • Dr. H.C.J.M. van Dijk prijs voor de beste afstudeerscriptie
  Mariska Stouthart – Aangepast pretransfusie compatibiliteitsonderzoek bij patiënten met acute myeloïde leukemie onder behandeling van Magrolimab (zie ook poster W22)
 • Dr. H.C.J.M. van Dijk prijs voor het beste proefschrift
  Thijs de Vos – Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: the proof of the pudding is in the eating (download)

Ook zijn weer de prijzen uitgereikt voor de beste posters gepresenteerd tijdens het symposium. De jury voor de posterprijzen werd gevormd door Paula Ypma en Rick Kapur (met uitzondering van de publieksprijs, natuurlijk).

 • Posterprijs publiek
  Anke te Stroet-Vendel – Hemovigilantiehandboek (poster W16)
 • Posterprijs casuïstiek
  Lianne Vriend – Immunisatie tegen glycoproteine IV (CD36) met de vraag naar compatibele trombocytenconcentraten: drie casussen (poster C05)
 • Posterprijs wetenschappelijk
  Femke Mulder – Autoimmune hemolytic anemia anti-RBC IgM, but not IgG, drives complement activation in flow indirect antiglobulin test (flow IAT) (poster W07).