Deze 5-daagse training kon dankzij de financiële ondersteuning van Sanquin en onder auspiciën van het Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek worden gerealiseerd. De Training werd georganiseerd door Hogeschool Breederode in Rotterdam. Na het volgen van deze training hebben de cursisten inzicht en kennis gekregen over aan welke wet- en regelgeving klinisch wetenschappelijk onderzoek moet voldoen en hoe zij kunnen ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Deze training was een pilot, maar uit de evaluatie met de cursisten is gebleken dat het zeker voor herhaling vatbaar is. Hieronder een reactie van één van de cursisten.

De organisatie was in handen van:
Martin Schipperus, namens consortium transfusiegeneeskundig onderzoek, NVB
Michaela van Bohemen, namens  Hemovigilantie Platform  Nederland
Christie Vermeulen, Sanquin, afdeling product en proces ontwikkeling
Saskia Spelmink, Sanquin, afdeling medische zaken
Cecilia Huisman, programmaleider research opleidingen, Hogeschool Breederode, Rotterdam

Groepsfoto na certificaatuitreiking op 2 juni 2023
De hemovigilantiemedewerker komt in de praktijk regelmatig in aanraking met klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het doel van deze opleiding is de hemovigilantiemedewerker te trainen in het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek met bloedproducten. Tijdens de eerste lesdag werd ons gevraagd wat onze verwachtingen waren bij deze training.

Eerlijk gezegd had ik geen verwachtingen, want ik ben door mijn klinisch chemicus naar deze cursus gestuurd. Ik heb tot nu toe tijdens mijn werk als hemovigilantiecoördinator nog nooit met wetenschappelijk onderzoek te maken gehad en ik had net een grote opleiding achter de rug. Ik was dus niet heel erg gemotiveerd.

Maar naar mate de cursus vorderde werd mijn interesse steeds meer gewekt. Nooit gedacht dat er zo veel bij komt kijken als er een wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd wordt. Helemaal als het gaat om een wetenschappelijk onderzoek waarbij proefpersonen betrokken zijn.

WMO, VGO, CTR, CCMO, METC, PIF, IC, MRD, BIAS, AE, SAE, SUSAR, DMP, AVG, zijn zomaar wat afkortingen die aan bod kwamen.

We hebben reis gemaakt langs:

Wet- en regelgeving o.a. de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), ethiek, informed consent, medical devices, statistiek, epidemiologie, datamanagement, enz.

Veel werd verduidelijkt aan de hand van voorbeelden uit de bloedtransfusiepraktijk zoals de NON-DEHP studie, de COV Early studie en de Alphabet studie.

Ik kan dus als conclusie trekken dat ik toch blij ben dat ik deze cursus heb gevolgd!

Het is een goede aanvulling op de kennis van de hemovigilantiemedewerkers. Als er nu over een studie wordt gepraat, weten we waar we het over hebben en kunnen we een studie goed ondersteunen indien gewenst.

Gita van ’t Zelfde
Hemovigilantie coördinator Amsterdam UMC.