Bijdrage nieuwe NIV kennisagenda
Op verzoek van de Nederlandse Internisten Verenging heeft het bestuur van de NVB een bijdrage geleverd aan kennisvragen ten behoeve van de Kennisagenda van de NIV.

  • Welke biomarkers voorspellen de individuele behoefte van een patiënt aan bloedproducten en kunnen het effect van bloedtransfusie monitoren met als doel de ontwikkeling van gepersonaliseerd bloedmanagement (personalized blood management)? (eerder voorgesteld, nog actueel)
  • Welke (potentiële) verbetering van mortaliteit is in Nederland te behalen bij traumapatiënten met groot bloedverlies door toepassing van laag-titerig bloedgroep 0 volbloed in plaats van bloedcomponenten? Is dit logistiek op doelmatige wijze uitvoerbaar in Nederland

Toelichting: Internationaal zijn er aanwijzingen dat verbeterde mortaliteit behaald kan worden door de toepassing van volbloed in bij bloedende traumapatiënten. Het is niet bekend of dit ook geldt in de Nederlandse situatie. Als er relevante winst te behalen is en deze opweegt tegen toegenomen risico’s op nadelige effecten, dan moet de logistiek ook uitvoerbaar zijn en gepaard gaan met acceptabel verbruik/verloop van 0-neg eenheden.

 

Kennisagenda 2017 gepubliceerd
De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft tijdens het nationale symposium Zorgevaluatie 2017 de NIV Kennisagenda gepresenteerd. In dit document, dat tot stand is gekomen met behulp van diverse beroepsverenigingen waaronder de NVB en patiëntenverenigingen, worden de belangrijkste kennishiaten geïdentificeerd waar de komende jaren onderzoek naar moet worden gedaan, om de zorgverlening binnen het vakgebied uiteindelijk te verbeteren. Ook wordt ingegaan op de aanwezige financieringsroutes.

De NIV Kennisagenda is een eerste stap in het stimuleren van klinisch onderzoek gericht op evaluatie van bestaande zorg binnen de interne geneeskunde. De volgende stap is zorgen dat de komende drie jaar te zorgen dat dit zorgevaluatieonderzoek ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

 

Voor de NVB worden in het document drie kennishiaten omschreven, waarvan de eerste twee de hoogste prioriteit hebben:

  • Welke biomarkers voorspellen de individuele behoefte van een patiënt aan bloedproducten en kunnen het effect van bloedtransfusie monitoren met als doel de ontwikkeling van gepersonaliseerd bloedmanagement (personalized bloodmanagement)?
  • Hoe kunnen bloedingen worden voorkómen en trombocytenconcentraten veilig worden toegediend in trombocytopene patiënten met een indicatie voor antistolling, zowel trombocytenaggregatie remmers als antistollingsmedicatie?
  • Wat is de plaats van plasmatransfusie bij de behandeling of preventie van bloedingen bij patiënten met verbruikscoagulopathie (diffuse intravasale stolling, verbruik bij acute promyeolocyten leukemie, bij massaal bloedverlies)?

 

U kunt de NIV Kennisagenda 2017 hier downloaden.

 

 

NIV Kennisagenda

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.