Tijdens de algemene ledenvergadering in mei 2023 zijn de leden akkoord gegaan met een statutenwijziging. De statuten zijn aangepast aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die is ingegaan op 1 juli 2021.

Download NVB-statuten_2023