Op vrijdag 26 april jl. vond er weer een voorjaarsbijeenkomst plaats van het Consortium Transfusiegeneeskundig onderzoek.

Een vol, maar afwisselend programma dankzij de sprekers vanuit verschillende disciplines. Van tips voor het verkrijgen van funding voor je onderzoek tot een uiteenzetting van complexiteit in de uitvoer van transfusiegeneeskundig onderzoek. Daarnaast maakten de deelnemers kennis met verschillende studies in verschillende fases.

Ondanks het volle programma was er veel interactie, wat de bijeenkomst een informeel maar leerzaam karakter gaf.


Opening en mededelingen

De Voorjaarsbijeenkomst werd geopend door Jean-Louis Kerkhoffs, voorzitter van de werkgroep van het Consortium.

Mededelingen

 • Scholingskans: Opzet en Uitvoer van Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek
  voor hemovigilantie medewerkers en klinisch chemici (in opleiding)
  Sep – nov ’24.
  Aanmelden kan nu! Voor meer informatie en contactgegevens zie:
  Scholingskans opzet en uitvoer van klinisch wetenschappelijk onderzoek (nvbtransfusie.nl)
 • SAVE THE DATE: De Najaarsbijeenkomst staat gepland op vrijdag 8 november aanstaande. Alle geïnteresseerden zijn welkom, zet deze datum alvast in de agenda.

Later in de middag presenteerde Jean-Louis Kerkhoffs een overzicht van resultaten uit de enquête die begin dit jaar namens het Consortium is uitgezet binnen de Bloedtransfusiecommissies van de ziekenhuizen in Nederland. Deze enquête bevatte voornamelijk vragen met betrekking tot de huidige participatie in Klinisch Transfusie Onderzoek, de interessegebieden hierbinnen en eventuele benodigdheden om participatie te ondersteunen, verbeteren of op te starten.

Een totaal van 42 vertegenwoordigers uit 32 ziekenhuizen heeft gereageerd. Alle academische ziekenhuizen waren hierin vertegenwoordigd.

De interesse in participatie is in grote getale aanwezig en het vaakst genoemde interessegebied hierin zijn de indicatie voor transfusie gerelateerde studies. Van de participerende respondenten gaf 63% aan behoefte te hebben aan ondersteuning in “mens en middelen”.

Op de vraag welke specialismen eventueel interesse hebben in participatie, kwam cardiochirurgie een aantal keer voorbij.

 

Veel dank aan de overige presentatoren:

 • Funding and connecting
  Door Ward van Beers, hematoloog en associate professor bij het UMC UtrechtBekijk de presentatie van Ward: Funding and Connecting trials
 • Complexity of Transfusion Research
  Door Suzanne Gunnink, Sanquin Research en Fellow bij het ‘Institute for Advanced Study’ (IAS).
 • Studie in afronding: non-DEHP hemovigilantie surveillance
  Door Christie Vermeulen, Klinisch Onderzoeker bij Sanquin Product en Proces Ontwikkeling.
 • Lopende trombocytenstudies: focus op immuun trombocytopenie (ITP)
  Door Rick Kapur, Onderzoeker bij Sanquin Research.
 • Convalescent plasma: lopende studies en voorstel vervolg
  Door Cynthia So-Osman, internist-hematoloog/transfusiespecialist bij Sanquin Transfusiegeneeskunde.
 • Sikkelcelziekte lopende studies: IDEAL en SURVIVE
  Door Cornelis van der Torren, transfusiespecialist in opleiding bij Sanquin Transfusiegeneeskunde. 
 • Omniplasma vs. FFP voor Hart-long-machine Priming bij neonatale cardiochirurgie – retrospectieve cohorstudie en prospectief studievoorstel
  Door Anja Mäkelburg namens Saschia Meier, kindercardioanesthesioloog UMC Groningen.

 

Tekst: Simone Vugts (ambtelijk secretaris) en Jean-Louis Kerkhoffs (voorzitter)