Datum

Evenement

Organisatie

Website/Link

Ook uw evenement op deze pagina? Stuur een mail naar communicatie@nvbtransfusie.nl

 

21-22 september 2022 28th International Workshop on Surveillance and Screening of Blood-borne Pathogens IPFA/PEI Website
1 oktober 2022 Publieksdag: eerste Nationale Zeldzame Bloedziektendag Stichting Zeldzame Bloedziekten Website
1-4 oktober 2022 Annual Meeting AABB Website
9 november 2022 Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie
10-11 november 2022 Research conference – BlooDHIT 2022 Irish Blood Transfusion Service Website
16 november 2022 15e Biovigilantiesymposium
17 november 2022 Najaarsbijeenkomst Kennisplastform Transfusiegeneeskunde ZO
25 november 2022 Najaarsbijeenkomst Consortium transfusiegeneeskundig onderzoek
10 en 11 mei 2023 NVB-TRIP symposium
7-9 september 2023 Tweejaarlijks congres Donor Health and Management ECDHM