Het NVB-TRIP symposium 2017 was volgepakt met interessante voordrachten, de benoeming van een erelid, veertien poster pitches en drie posterprijzen, een wisseling in de wacht in het bestuur, de Dr. H.C.J.M. van Dijkprijzen, een feestje vanwege het tienjarig bestaan van TRIX en een geslaagde social event op woensdagavond. Hieronder een korte terugblik.

Klik hier voor een foto-impressie (pdf)

Erelid: Jeroen de Wit

Zeker geen onbekende van de NVB – hij was vóór Ruby Pietersz, in de jaren ’90, voorzitter van de NVB – is Jeroen de Wit, die tijdens het NVB-TRIP symposium tot erelid werd benoemd. Jeroen kan bogen op een flinke staat van dienst. Zo startte hij in 1986 als directeur bij de Bloedbank Friesland. Vanaf 1996 werd hij Directeur van de Bloedbank Noord Nederland. In die periode werkte hij ook mee aan de oprichting van de Donorvereniging Nederland.

Dat de bloedvoorziening in Nederland een centrale faciliteit werd, in plaats van de 22 regionale bloedbanken die er waren, is voor een groot deel aan hem te danken. Dirk Jan van den Berg, huidig voorzitter van de RvB bij Sanquin, noemt hem “de navigator op de weg die is afgelegd van 22 regionale naar één professionele landelijke bloedbank”. Jeroen trad in februari van 2017 terug als directeur Bloedbanken bij Sanquin, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Hans Soons roemde Jeroen de Wit in een korte speech om zijn visionaire aanpak. “Hij heeft ervoor gezorgd dat Nederland ook internationaal zeer hoog staat aangeschreven als het gaat over bloedtransfusie en transfusiegeneeskunde. Jeroen begrijpt het belang van communicatie en van samenwerking, en handelt daar zelf ook naar. Hij komt niet alleen met plannen, maar staat ook met zijn voeten in de klei om die te realiseren.”

Jeroen reageerde verheugd op zijn benoeming tot erelid. “Ik ben er trots op dat ik erelid mag zijn van de NVB. De NVB is een vereniging die de brug slaat tussen de bloedbank en het ziekenhuis. Alle disciplines zijn erin vertegenwoordigd, het is een heel brede vereniging. Van wetenschap tot werkvloer en van sponsorwerving tot hemovigilantie, en daarmee doet de NVB zeer waardevol werk.”

Erik Beckers nieuwe voorzitter

Tijdens het NVB-TRIP symposium vond een wisseling van de wacht in het bestuur van de NVB plaats: Hans Soons nam na zes jaar afscheid als voorzitter. Zijn opvolger is Erik Beckers, die in een kort filmpje uitlegt wat zijn ambities voor de NVB zijn: educatie, educatie, educatie!

Een korte biografische schets van Erik leest u in Bloedbeeld van mei 2017.

Naast Hans Soons nam ook secretaris Masja de Haas afscheid. Zij wordt opgevolgd door Jo Wiersum. Verder is tot bestuurslid benoemd Hans van Duijnhoven.

Dr. H.C.J.M. van Dijkprijzen
Kleinzoon Fons van Dijk reikte de Dr. H.C.J.M. van Dijkprijzen uit aan dr. Welling Oei voor het beste proefschrift en aan Marit van der Pol voor de beste afstudeerscriptie.

Social event
Op woensdagavond togen ongeveer 120 mensen in twee bussen naar een onbekende bestemming. De organisatie, bestaande uit Peter Ligthart en Esther van Ommen, was er goed in geslaagd de locatie geheim te houden, ondanks pogingen van diverse bezoekers er op slinkse wijze achter te komen. Na ruim een half uur rijden bleek de bestemming Burger’s Zoo te zijn, waar de aanwezigen onder begeleiding van vijf deskundige gidsen een rondleiding kregen en vervolgens een feestmaal voorgezet kregen.

TRIX bestaat tien jaar
TRIX, de landelijke database voor patiënten met irreguliere antistoffen, bestaat tien jaar. Reden voor een feestelijke voordracht tijdens het symposium én een quiz onder de aanwezigen. In tien jaar is TRIX erin geslaagd om vrijwel alle ziekenhuis- en onafhankelijke laboratoria in Nederland aan te haken – op twee na. Die twee kunnen TRIX overigens wel raadplegen, maar voeren zelf nog geen data in.

In november 2016 stonden 62.000 personen geregistreerd in de database, met ruim 80.000 antistoffen. Een fors aantal, dat waarschijnlijk juist in de komende jaren heel erg nuttig gaat blijken te zijn: dan zijn mogelijk de hoeveelheden antistoffen in die personen dermate gedaald, dat ze bij het vooronderzoek voor een transfusie niet zichtbaar worden. Juist dan is het goed om te weten dat de reactie tijdens transfusie wel te verwachten is.

De winnaar van de quiz werd Marietta van der Capellen van het MC Zuiderzee. Zijn ontving een bos bloemen en het boek ‘The Discovery and Significance of the Blood Groups” uit handen van erelid Jeroen de Wit.

Posterprijzen
Onder de bezielende leiding van Jaap Jan Zwaginga vonden er op beide dagen zeven posterpitches plaats, in totaal veertien. De deelnemers kregen anderhalve minuut elk om hun verhaal te houden, en die tijd werd streng bewaakt met een elektronische teller.

In totaal had de organisatie 47 abstracts ontvangen. Een hele opgave voor de jury om daaruit drie winnende posters te selecteren in de categorieën Casuïstiek, Kwaliteitsverbetering en Wetenschappelijk. De jury bestond uit Anneke Brand en Jeroen de Wit.

De winnaars zijn:

Categorie: Casuïstiek
Titel: Transfusiebeleid bij autoantistoffen waar je U tegen zegt
Auteur: Claudia Folman ea

Categorie: Kwaliteitsverbetering
Titel: Het voorspellen van anti-RhD titers in donors: boosterrespons en daalsnelheid zijn persoonlijk
Auteur: Anneke de Vos ea

Categorie: Wetenschappelijk
Titel: Regulatie van integrine gemedieerde angiogenese geïnduceerd door groeifactoren uit plaatjes
Auteur: Ivo van der Pijl (AMC) ea

Terugblik NVB-TRIP symposium 2017

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.