Naast Nederlandstalige abstracts is het dit jaar ook mogelijk om Engelstalige abstracts in te dienen, in de categorie wetenschappelijk of casuïstiek.
Er worden prijzen uitgereikt voor beste abstract/poster in beide categorieën.
Daarnaast zal er ook een publieksprijs worden uitgereikt.
Voor deze publieksprijs is het mogelijk voor deelnemers aan het symposium om te stemmen voor de beste poster via de symposium app.

Kijk voor meer informatie over het indienen van abstracts op de website.

Deadline 8 maart 2024.

Uw abstract mag maximaal 400 woorden lang zijn.
De titel mag inclusief spaties maximaal 200 tekens bevatten. Lettertype: Times New Roman, 12 punts.
Vermeld ook naam co-auteurs, Instituut en plaats.

U moet altijd uw Word- of PDF-bestand als bijlage toevoegen
Structuur voor dit abstract:
Wetenschappelijk onderzoek:
- Inleiding
- Methoden
- Resultaten
- Conclusie

Casuïstiek:
- Achtergrond
- Beschrijving
- Conclusie

Een kennisgeving van acceptatie of afwijzing zal u voor begin mei 2024 worden toegezonden, per e-mail.
De door u ingevoerde personalia worden zorgvuldig behandeld en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan het registeren voor het indienen van een abstract voor het NVB-TRIP Symposium Transfusie Geneeskunde 2024.

Klikt u na het invullen van bovenstaande gegevens éénmaal op de "verzenden" knop om uw aanmelding te verzenden (kan enige tijd duren).