Richtlijnen

Deadline 15 maart 2024

Categorieën abstracts
Er zijn twee categorieën: Wetenschappelijk en Casuïstiek

Opmaak en indeling abstracts
Omdat de abstracts gepresenteerd worden in de symposium-‘app’, willen we de abstracts graag uniform aangeleverd krijgen.
Verplichte taal: Nederlands of Engels.
Bij Nederlandstalige abstracts is het (mede in overleg met ISBT) niet bezwaarlijk als hetzelfde werk ook als abstract wordt ingediend bij ISBT. In geval van Engelstalige abstracts (en presentaties) wordt ‘dubbel’ indienen van dezelfde abstract niet door ISBT toegestaan.

Informatie auteur: Volledige naam (geen titels), naam instituut, plaats, emailadres
Informatie co-auteur(s): Volledige naam (geen titels), naam instituut, plaats
Lettertype: Times New Roman, grootte 12
Titel: Vetgedrukt, niet meer dan 200 karakters (inclusief spaties)
Structuur abstract :

Wetenschappelijk abstract:
– Inleiding
– Methoden
– Resultaten
– Conclusie

Casuïstiek abstract
– Achtergrond
– Beschrijving
– Conclusie
Het abstract mag maximaal 400 woorden bevatten en maximaal één (eenvoudige) tabel (geen figuur!).
Het is verplicht uw abstract ook als Word-bestand te uploaden.
Ook is het verplicht (zelf) een poster aan te leveren voor uw abstract als pdf die electronisch zal worden bezichtigd door symposiumdeelnemers. Al naar het toegestane aantal fysiek aanwezige deelnemers, zal informatie volgen over gedrukte posters die op beide dagen zullen blijven hangen.

Abstractselectie

Ingezonden wetenschappelijke abstracts worden beoordeeld door de wetenschappelijke commissie: geaccepteerde abstracts worden als poster gepresenteerd en mogelijk ook geselecteerd voor orale presentatie of een korte ‘poster pitch’. Posters dingen mee naar prijzen in verschillende categorieën.

Abstractprijs
Uit de geselecteerde abstracts zullen prijzen worden onderverdeeld in 3 categorieën, namelijk
1. Beste ingezonden wetenschappelijke abstract
2. Beste ingezonden bijdrage casuïstiek
3. Publieksprijs