De Algemene Ledenvergadering van de NVB zal gehouden worden op donderdag 19 mei van 8:30 tot 9:15 in de Schouwburgzaal van ReeHorst.

U kunt de bijeenkomst ook online bijwonen. U ontvangt automatisch de link als u ingeschreven bent als online symposiumdeelnemer; andere leden wordt verzocht zich aan te melden bij secretaris@nvbtransfusie.nl. Een persoonlijke uitnodiging voor de ALV is naar NVB-leden gestuurd per mail of – wanneer hun mailadres niet bekend is – per post.

De stukken zijn op de NVB website achter de ledeninlog beschikbaar. Niet-NVB leden zijn ook welkom om de vergadering bij te wonen (geen stemrecht).

Nog geen account voor het ledendeel? Meldt u aan via deze pagina