Woensdag 9 november heeft de 11e bijeenkomst van de Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie plaatsgevonden. Het thema was “Compatibel of Flexibel”. Het was fijn om fysiek bij elkaar te komen dankzij Medlon, onderdeel van Unilabs Nederland in het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede.

Met de aanwezige deelnemers is er actief gediscussiëerd over de volgende onderwerpen:

Bij de eerste presentatie werd door Jennita Slomp (klinisch chemicus Medlon, MST) een ingewikkelde casus besproken van een zwangere met bijzondere antistoffen tegen HFA. Ook Marit Jalink en Jessie Luken van Sanquin gingen door op dit onderwerp en middels verschillende casussen van patiënten met antistoffen tegen HFA. Hierbij werd gediscussieerd wat van belang is om bij zeldzame eenheden wel of juist niet te reserveren.

De presentatie werd samen gedaan door de klinisch chemicus en Sanquin, en tijdens deze mooie presentaties werd duidelijk dat de samenwerking lab, kliniek en Sanquin bij dit soort ingewikkelde casuïstiek van groot belang is!

Het 2e onderwerp werd gepresenteerd door trauma-arts Sander van der Stigt van het MST. Hij vertelde over zijn werk, en daarbij uitgelicht de trauma’s. Om ervoor te zorgen dat iedereen in het proces precies weet wat er moet gebeuren, worden er regelmatig scenariotrainingen gedaan. Dit was een mooi bruggetje voor Daniëlle Brouwer (vakspecialist Medlon, MST) voor haar presentatie: scenariotrainingen op het laboratorium. Een mooie manier om te beoordelen of de bekwaamheden op orde zijn. Deze twee presentaties gaven de deelnemers veel ideeën om mee naar (het zieken)huis te nemen.

Na een heerlijke lunch vertelde Lydia Huistede (vakspecialist Medlon, MST) het belang van de selectie van trombocytenconcentraten, kies je voor identiek of compatibel. En wat doe je als je te maken krijgt met antistoffen. Het mooie van deze presentatie was dat ook hierbij Peter van de Burg van Sanquin aanhaakte om de logistiek van HLA getypeerde eenheden toe te lichten.

Tot slot was er een Pro-Con debat over het toedienen van trombocyten door Rinie van Wordragen (hemovigilantiemedewerker LUMC, Leiden) en Gerda van Grootveld (hemovigilantiemedewerker St Jansdal, Harderwijk). Houd je je aan de regels, en dien je de eerste 10 minuten langzaam toe? Dan zal het grootste gedeelte van de eenheid zeer snel toegediend worden waardoor er weer kans op overvulling is. Alle deelnemers werden meerdere keren gevraagd te stemmen en hun mening te geven.

Het was een interessante dag die middels een enquête ook heel goed beoordeeld is door de deelnemers. We bedanken nogmaals Medlon voor de gastvrijheid om deze mooie dag te kunnen organiseren.