Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Datum / data - 02/11/2018
2:00 pm - 5:30 pm

Locatie
UMC Utrecht, Matthias van Geunsgebouw, Descarteszaal 2

Categorieën


Direct aanmelden

Op vrijdagmiddag 2 november vindt in het UMC Utrecht de najaarsbijeenkomst van het Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek plaats, met als speciale gast Dr. Simon Stanworth (UoOxford), die een presentatie zal geven n.a.v. de Planet-2 / Matisse-studie.Dr. Simon Stanworth

Inhoud

In deze najaarsbijeenkomst worden heel diverse studies gepresenteerd, met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze alle een stukje transfusieketen verder ontrafelen. De onderzoekers delen hun kennis met u, zullen vragen beantwoorden en zij hopen op tips en discussie met de zaal. Daarnaast zullen zij, afhankelijk van het stadium waarin de studie verkeert, vragen om samenwerking en uw participatie in het onderzoek. Naast de onderzoekspresentaties komen kort enkele algemene zaken aan de orde.

Agenda

(inloop 13.30 uur, start programma 14.00 uur)

Zie voor de uitgebreide versie plus abstracts de pdf: Programma bijeenkomst Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek 2-11-2018

  1. Opening
  2. Mededelingen
   • Uit de werkgroep
   • Overige
  3. Presentatie n.a.v. de Planet-2 / Mattisse studie: “Indicaties voor en veiligheid van trombocytentransfusies bij neonatale trombopenie”
   Simon Stanworth, NHS Blood Transplant, University of Oxford, Oxford UK
   en Suzanne Fustolo-Gunnink, arts-onderzoeker CCTR Sanquin Leiden, afdeling kinderhematologie AMC en de afdeling epidemiologie LUMC.
  4. Voorjaar 2019: Consortium project-brainstormsessie
  5. Presentaties / Projecten
   De volgende projecten zullen worden besproken:

   • “DRAIHA” – Data Registry of AutoImmune Hemolytic Anemia – Marit Jalink
   • “POSTPARTUM HEMORRHAGE LEADING TO MASSIVE TRANSFUSION” – Paul Ramler
   • “GEBRUIK VAN ERYTROCYTENPRODUCTEN MET UITGEBREIDE ANTIGEENTYPERING” – Jessie Luken
   • “BLOODMATCH PROJECT – Hoe wiskundige optimalisatie kan helpen bij het voorkomen van alloimmunisatie” – Joost van Sambeeck
   • “LYOPLAS” – Pilotstudie gevriesdroogd plasma in Nederland – Anja Mäkelburg
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

  Er is accreditatie aangevraagd voor de bijeenkomst bij NIV en NVKC.

  De Consortiumbijeenkomsten staan open voor onderzoekers en geïnteresseerden in onderzoek op het brede terrein van de transfusiegeneeskunde. Het Consortium wil kennisuitwisseling en samenwerking in onderzoek bevorderen en richt zich daarbij vooral op de kennishiaten zoals die geformuleerd zijn door de NIV. Wellicht kan er zelfs nieuw onderzoek worden geïnitieerd.
  Door kennisvergroting en samenwerken in onderzoek kunnen we de transfusieketen verder optimaliseren.

Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.