In oktober 2014 is het landelijk consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek opgericht.
Het doel van het Consortium is om de kwaliteit van bloedtransfusies verder te verhogen door samen te werken in het doen van onderzoek. In dit kader worden jaarlijks twee bijeenkomsten georganiseerd waarin alle leden van het consortium worden uitgenodigd om bij elkaar te komen.

De eerstvolgende bijeenkomst van het Consortium is het Zomersymposium, dit vindt plaats op 22 juni in het ErasmusMC. Klik hier voor meer informatie en een aanmeldlink.

U vindt hier verslagen van de tot dusver gehouden symposia.

Inrichting van het consortium
Het consortium wordt geleid door een werkgroep, die landelijke bijeenkomsten organiseert en onderzoeksvoorstellen stroomlijnt.
De huidige werkgroepleden zijn:
– Marian van Kraaij (hematoloog-transfusiespecialist – Sanquin Bloedbank)
– Martin Schipperus (hematoloog Hagaziekenhuis – voorzitter Stichting TRIP)
– Jennita Slomp (klinisch chemicus – MST)
– Anske van der Bom (epidemioloog – Center Clinical Transfusion Research Sanquin)
– Karen de Vooght (klinisch chemicus – UMCU)
– Erik Beckers (hematoloog-transfusiespecialist – MUMC)
– Hans van Duijnhoven (klinisch chemicus – Elkerliek Ziekenhuis)
– Ellen Vestjens (ambtelijk secretaris)

Indienen van studievoorstellen
Binnen het consortium kunnen voorstellen voor studies worden gedaan. Het doel kan variëren van het vragen om feedback, tot het vragen om deelname, tot het delen van de belangrijkste conclusies.
De Principal Investigator van elk onderzoek is zelf verantwoordelijk voor projecten en financiering, maar kan de leden van het consortium vragen mee te doen. Binnen de bloedtransfusie is veel behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing voor de richtlijnen die we hanteren voor toedienen van bloedproducten, pragmatische verbeterslagen (logistieke verbeteringen, kosteneffectiviteit), vermindering van de kans op bijwerkingen etc., waarbij ook de Dutch Transfusion Database kan bijdragen.
Het indienen van een onderzoeksvoorstel kan via een standaardformulier (projectvoorstel) en gemaild worden naar de ambtelijk secretaris, Ellen Vestjens op het mailadres consortium@nvbtransfusie.nl. Het voorstel wordt dan ingebracht in de eerstvolgende vergadering van het consortium.

Participatie van consortiumleden: ja graag!
Bij deze roepen we alle consortium-belangstellenden op om met suggesties en verbetervoorstellen te komen. U kunt deze mailen aan Ellen Vestjens op het mailadres consortium@nvbtransfusie.nl.

Artikel Bloedbeeld
In het decembernummer van Bloedbeeld 2015, pp 8-9 is een artikel geschreven over de oprichting van het consortium.

Bericht delen / leuk vinden op Facebook / ons volgen via email
Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *