Eerste online bijeenkomst consortium

De lustrumbijeenkomst in april werd afgelast vanwege Corona. Maar we willen door, research en samenwerking zijn belangrijk. Daarom houdt het Consortium op vrijdagmiddag 6 november een online mini-symposium. Het programma met onderzoekspresentaties en ook aandacht voor COVID-19 research volgt. Schrijf u alvast in via consortium@nvbtransfusie.nl.

 

In oktober 2014 is het landelijk Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek opgericht.
Het doel van het Consortium is om de kwaliteit van bloedtransfusies verder te verhogen door samen te werken in het doen van onderzoek. In dit kader worden jaarlijks twee bijeenkomsten georganiseerd waarin alle leden van het consortium worden uitgenodigd om bij elkaar te komen.

 

U vindt hier verslagen van de tot dusver gehouden symposia.

Inrichting van het consortium
Het consortium wordt geleid door een werkgroep, die landelijke bijeenkomsten organiseert en onderzoeksvoorstellen stroomlijnt.
De huidige werkgroepleden zijn:

Voorzitter:
Dr. Dorothea Evers (internist-hematoloog, Radboud UMC)

Vice-voorzitter:
Dr. Erik Beckers  (hematoloog-transfusiespecialist, Maastricht UMC)

Penningmeester:
Dr. Hans van Duijnhoven (klinisch chemicus, Elkerliek Ziekenhuis)

Ambtelijk secretaris:
Ellen Vestjens (Unit Transfusiegeneeskunde Sanquin)

Leden:
Prof.dr. Johanna (Anske) van der Bom (klinisch epidemioloog, ihb transfusiegeneeskunde Center Clinical Transfusion Research Sanquin en LUMC)
Dr. Martin Schipperus (internist-hematoloog UMCG)
Dr. Jennita Slomp (klinisch chemicus  Medisch Spectrum Twente)
Dr. Karen de Vooght (klinisch chemicus UMC Utrecht)

Indienen van studievoorstellen
Binnen het consortium kunnen voorstellen voor studies worden gedaan. Dat kunt u doen vanuit verschillende doelstellingen: u kunt de Consortiumdeelnemers vragen om deelname aan uw onderzoek. Of u kunt vragen om feedback. Of uw belangrijkste onderzoeksconclusies delen.
De Principal Investigator van elk onderzoek is zelf verantwoordelijk voor projecten en financiering, maar kan de leden van het consortium vragen mee te doen. Binnen de bloedtransfusie is veel behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing voor de richtlijnen die we hanteren voor toedienen van bloedproducten, pragmatische verbeterslagen (logistieke verbeteringen, kosteneffectiviteit), vermindering van de kans op bijwerkingen etc., waarbij ook de Dutch Transfusion Database kan bijdragen.
U kunt uw onderzoeksvoorstel indienen door het formulier ‘Projectvoorstel’ in te vullen en te mailen aan de ambtelijk secretaris, Ellen Vestjens, op het mailadres consortium@nvbtransfusie.nl. Het voorstel wordt dan ingebracht in de eerstvolgende vergadering van het Consortium.

Participatie van consortiumleden: ja graag!
Bij deze roepen we alle consortium-belangstellenden op om met suggesties en verbetervoorstellen te komen. U kunt deze mailen aan Ellen Vestjens op het mailadres consortium@nvbtransfusie.nl.

Artikel Bloedbeeld
In het decembernummer van Bloedbeeld 2015, pp 8-9 is een artikel geschreven over de oprichting van het consortium.

Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.