Najaarsbijeenkomst Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek

25 november 2022, 14:00-17:00

Nieuwe ontwikkelingen rondom RBC producten’

We hopen weer live bij elkaar te kunnen komen in het UMC Utrecht en met elkaar van gedachten te kunnen wisselen n.a.v. de onderzoeks-presentaties. Noteer de datum vast in uw agenda.
Het programma verschijnt binnenkort op deze website en wordt ook rondgestuurd. Dan kunt u zich ook op deze pagina aanmelden.

Het programma concentreert zich rondom het thema: nieuwe ontwikkelingen rondom rode bloedcel producten:

  • Vanuit Sanquin Research wordt de medical priority ‘Anemia’ toegelicht.
  • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van kweekbloed?
  • Nieuwe data over invloed van vrouwelijk donorbloed.
  • Aandacht voor nieuwe producten voor transfusie bij neonaten.
  • Tenslotte volgt de bekendmaking van het onderzoeksproject dat door het Consortium komend jaar wordt ondersteund met een grant van 14.000 Euro.

Namens de werkgroep Consortium,
Prof. dr. Erik Beckers

Staat u nog niet op onze verzendlijst en wilt u op de hoogte worden gehouden van de bijeenkomsten van het Consortium, stuur dan een mailtje naar: consortium@nvbtransfusie.nl