Subsidiemogelijkheid voor klinisch transfusiegeneeskundig onderzoek

Najaarsbijeenkomst 12 november 2021

De najaarsbijeenkomst van het Consortium op vrijdag 12 november gaat helaas niet door. Het is helaas niet mogelijk gebleken om de sprekers rond te krijgen. Het is de bedoeling om nu een fysieke bijeenkomst te plannen in april 2022.

 

Nieuwe secretaris van het consortium: heel veel dank aan Ellen en welkom aan Inge!

Per januari 2021 heeft Ellen Vestjes haar functie als ambtelijk secretaris van het consortium overgedragen aan Inge Klanker. Ellen heeft zich jarenlang hard ingezet en veel betekend voor het consortium. Zij staat bekend om haar ideeën en visie en is daarmee in staat geweest om het consortium naar een hoger niveau te tillen. De bijeenkomsten werden altijd tot in de puntjes verzorgd. Ellen, ontzettend bedankt voor de fijne samenwerking! En Inge, van harte welkom!

Dorothea Evers, voorzitter consortium

Voorjaarsbijeenkomst van het Consortium voor transfusiegeneeskundig onderzoek

Mocht u de eerdere berichten gemist hebben: op vrijdagmiddag 2 april 2021 van 14.00-16.00 vindt er weer een voorjaarsbijeenkomst van het Consortium voor transfusiegeneeskundig onderzoek plaats. Er is weer een enerverend en inspirerend programma samengesteld met diverse onderzoeksprojecten en -plannen.
 De bijeenkomst zal virtueel plaatsvinden i.v.m. de huidige COVID maatregelen. 
Voor aanmelden of vragen kunt u contact opnemen via: consortium@nvbtransfusie.nl.

 

Consortiumbijeenkomst van 6 november!

De eerste online Consortiumbijeenkomst op 6 november 2020 werd druk bezocht. Een verslag van deze bijeenkomst en ook de Powerpointpresentaties kunt u hier nalezen.

De Consortiumwerkgroep gaat aan de slag met de voorjaarsbijeenkomst die in april 2021 zal plaatsvinden. Wij hopen u daar weer te mogen begroeten. Bericht daarover volgt nog.

Namens de Consortiumwerkgroep
Dorothea Evers, voorzitter

 

In oktober 2014 is het landelijk Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek opgericht.
Het doel van het Consortium is om de kwaliteit van bloedtransfusies verder te verhogen door samen te werken in het doen van onderzoek. In dit kader worden jaarlijks twee bijeenkomsten georganiseerd waarin alle leden van het consortium worden uitgenodigd om bij elkaar te komen.

 

U vindt hier verslagen van de tot dusver gehouden symposia.

Inrichting van het consortium
Het consortium wordt geleid door een werkgroep, die landelijke bijeenkomsten organiseert en onderzoeksvoorstellen stroomlijnt.
De huidige werkgroepleden zijn:

Voorzitter:
Dr. Dorothea Evers (internist-hematoloog, Radboud UMC)

Vice-voorzitter:
Dr. Erik Beckers  (hematoloog-transfusiespecialist, Maastricht UMC)

Penningmeester:
Dr. Hans van Duijnhoven (klinisch chemicus, Elkerliek Ziekenhuis)

Ambtelijk secretaris:
Ellen Vestjens (Unit Transfusiegeneeskunde Sanquin)

Leden:
Prof.dr. Johanna (Anske) van der Bom (klinisch epidemioloog, ihb transfusiegeneeskunde Center Clinical Transfusion Research Sanquin en LUMC)
Dr. Martin Schipperus (internist-hematoloog UMCG)
Dr. Jennita Slomp (klinisch chemicus  Medisch Spectrum Twente)
Dr. Karen de Vooght (klinisch chemicus UMC Utrecht)

Indienen van studievoorstellen
Binnen het consortium kunnen voorstellen voor studies worden gedaan. Dat kunt u doen vanuit verschillende doelstellingen: u kunt de Consortiumdeelnemers vragen om deelname aan uw onderzoek. Of u kunt vragen om feedback. Of uw belangrijkste onderzoeksconclusies delen.
De Principal Investigator van elk onderzoek is zelf verantwoordelijk voor projecten en financiering, maar kan de leden van het consortium vragen mee te doen. Binnen de bloedtransfusie is veel behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing voor de richtlijnen die we hanteren voor toedienen van bloedproducten, pragmatische verbeterslagen (logistieke verbeteringen, kosteneffectiviteit), vermindering van de kans op bijwerkingen etc., waarbij ook de Dutch Transfusion Database kan bijdragen.
U kunt uw onderzoeksvoorstel indienen door het formulier ‘Projectvoorstel’ in te vullen en te mailen aan de ambtelijk secretaris, Ellen Vestjens, op het mailadres consortium@nvbtransfusie.nl. Het voorstel wordt dan ingebracht in de eerstvolgende vergadering van het Consortium.

Participatie van consortiumleden: ja graag!
Bij deze roepen we alle consortium-belangstellenden op om met suggesties en verbetervoorstellen te komen. U kunt deze mailen aan Ellen Vestjens op het mailadres consortium@nvbtransfusie.nl.

Artikel Bloedbeeld
In het decembernummer van Bloedbeeld 2015, pp 8-9 is een artikel geschreven over de oprichting van het consortium.

Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek

Eén gedachte over “Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.