Inmiddels al een jaar worden wij beperkt in onze contacten, zowel privé als op het werk. Vorig jaar omstreeks deze tijd vingen wij hier in Brabant de eerste Corona-patiënten op. De wereld ziet er inmiddels heel anders uit.

Alhoewel we allen hinder ondervinden van de maatregelen en velen het lastiger vinden om er aan te voldoen, zien we dat we ons aan hebben kunnen passen aan die nieuwe werkelijkheid. De activiteiten van onze vereniging zijn voortgezet, na haperingen de eerste helft van vorig jaar.

Er hebben al enkele drukbezochte virtuele bijeenkomsten plaatsgevonden van o.a. Consortium en Kennisplatform ZO. De deelname is zelfs aanzienlijk hoger dan normaal. De deskundigheidbevordering hemovigilantie heeft een digitale vorm gekregen. Ook het niet meer ver te hoeven reizen voor een NVB-vergadering heeft voordelen. De diverse commissies zijn als vanouds actief bezig. Vanwege vragen die we krijgen om ondersteuning bij de implementatie van de aanpassingen in de nieuwe richtlijn, kan ik jullie melden dat de onderwijscommissie dit onderwerp in behandeling heeft.

We zien natuurlijk allemaal uit naar het komende NVB-TRIP symposium, wat we vorig jaar helaas hebben moeten missen. Ons symposium gaat zeker door, hopelijk is het minimaal mogelijk om het in hybride-vorm te laten plaatsvinden. Dat heeft om veel extra inzet van de organisatie gevraagd, waarvoor mijn dank! We rekenen ook hier op een hoge opkomst, mede gezien het boeiende programma dat de wetenschapscommissie voor ons heeft samengesteld. Maar we zien er allen natuurlijk naar uit om elkaar weer fysiek te ontmoeten, omdat naast de gewaardeerde gezelligheid dit ook in belangrijke mate bijdraagt aan het stimuleren van onderlinge samenwerking en kennisverrijking. Dat is immers waar de NVB zich sterk voor maakt. Ik dank jullie allen voor de actieve bijdragen en deelname aan onze activiteiten, en hoop dat we elkaar snel weer de hand kunnen schudden.

Hans van Duijnhoven, voorzitter NVB

 

 

 

12 november 2020

Beste leden,

Door de Corona-beperkingen hebben we ons geliefde NVB-TRIP symposium ook moeten missen dit jaar. De Algemene Ledenvergadering heeft hierdoor onlangs ook in een virtuele vorm plaatsgevonden. Voorafgaand zijn door de voorzitters de highlights van de Richtlijnrevisie gepresenteerd. Het beschikbaar stellen van de presentaties voor opleiding en onderwijs wordt momenteel voorbereid. In dat kader breng ik graag de Onderwijsbijeenkomst Kennisplatform Transfusiegeneeskunde van 26 november 2020 onder uw aandacht.

Tijdens de ALV zijn enkele wijzigingen in het bestuur van onze vereniging vastgelegd. Judith Lie gaat binnenkort van haar pensioen genieten, en heeft het voorzitterschap van Hemovigilantieplatform Nederland overgedragen aan Michaela Van Bohemen-Onnes. We danken Judith, onze pionier van hemovigilantie, voor haar inzet en wensen Michaela veel succes en plezier. Ook penningmeester Harry de Wit heeft het Bestuur verlaten vanwege het bereiken van einde van zijn tweede bestuurstermijn, en is opgevolgd door bestuurslid Lenneke Waals-Prinzen. Veel dank Harry, voor een gedegen financieel beleid.

Het is u vast al opgevallen dat Erik Beckers nu niet het woord tot u richt. Wij hebben afscheid van hem genomen als voorzitter, ook Erik heeft einde tweede termijn bereikt. Wij danken Erik voor zijn werk voor de NVB, waarbij o.a. het nieuwe logo ons zal blijven herinneren aan zijn voorzitterschap. Het is een eer voor mij nu uw voorzitter te mogen zijn, dank voor het vertrouwen!

We zien er allemaal naar uit om elkaar, als bloedtransfusie-familie, weer fysiek te kunnen ontmoeten. Helaas is het vooralsnog onduidelijk wanneer en in welke vorm dat zou kunnen. Het NVB-TRIP symposium zal in 2021 zeker op een passende wijze gaan plaatsvinden.

Blijf gezond, ben voorzichtig.

Hartelijke groet,
Hans van Duijnhoven, voorzitter NVB

Van de voorzitter

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.