Beste leden,

Mede door de zonnige laat-winterdagen, kijken de meesten van ons uit naar het voorjaar. Misschien nog een wintersport vakantie in het verschiet, maar in Nederland is de natuur de voorbereiding voor het komende seizoen gestart. Zo  gaan de voorbereidingen voor ons jaarlijkse symposium ook weer voorspoedig. Wij hopen de meesten van jullie weer te zien in Ede tijdens NVB-TRIP Symposium 10 en 11 mei 2023, met het innovatieve thema “Digitalisering in de bloedtransfusieketen”. Nu weer “old school” volledig fysiek, ik zie er in ieder geval naar uit.

Ook vraag ik graag de aandacht voor de ledenvergadering van de NVB. Wij bereiden nu de wijziging van de statuten voor, wat als alles voorspoedig verloopt geagendeerd zal worden tijdens de ALV. Zoals eerder aangegeven is de belangrijkste reden van wijziging de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Het huishoudelijk reglement is vorig jaar aangepast en vastgesteld, mogelijk dat hier nav overleg met de notaris nog wat aan gaat wijzigen. Ook dat zullen we dan aan jullie voorleggen tijdens de ALV.

Daarnaast zijn twee bestuursleden statutair aftredend, secretaris Jo Wiersum en ook ik, jullie voorzitter. Het bestuur heeft hier al eerder op geanticipeerd, door met instemming van de leden vorig jaar een opvolgster van Jo voor te dragen en toe te voegen aan het bestuur, Joop Heijnen. Zo hebben we voor kennisoverdracht kunnen zorgen en voorkomen dat tegelijk twee belangrijke bestuursfuncties vacant komen. Joop neemt dus de positie van Jo in, en daarnaast dient een nieuwe voorzitter te worden gekozen. Zoals vastgelegd in onze statuten kunnen alle leden zich kandidaat stellen voor deze functie. Ik nodig een ieder daar dan ook graag voor uit.

Een van de huidige leden van het Algemeen Bestuur (AB), Jean-Louis Kerkhoffs, heeft aangegeven het voorzitterschap te ambiëren. Het bestuur draagt hem graag voor. De leden zullen uiteraard gevraagd worden om over de benoeming van de kandida(a)t(en) te stemmen. Indien Jean-Louis door de leden wordt gekozen als onze voorzitter, dan zal een vacature in het AB overblijven.

Voor zowel de vacature van voorzitter, als voor de eventuele vacature in het AB, heeft het bestuur heeft een voorkeur voor een clinicus of klinisch chemicus, waarbij we willen benadrukken dat een anesthesioloog erg complementair zou zijn om binnen het AB de verschillende “bloedgroepen” binnen de transfusiegeneeskunde te verenigen; dit specialisme is vooralsnog niet vertegenwoordigd in het AB.

Dit is uiteraard niets meer dan een voorstel, het staat alle leden vrij om zich kandidaat te stellen voor deze vacature(s). Dit kan door voor 15 april 2023 een mail te sturen aan secretaris@nvbtransfusie.nl

 

Namens het Algemeen Bestuur,

Hans van Duijnhoven, voorzitter NVB.

Van de voorzitter

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.