Ieder jaar krijgen er kinderen bloedproducten via transfusies. Transfusies worden vooral gegeven aan prematuur geboren kinderen, kinderen met een hematologische / oncologische aandoening, en rondom operaties. Ondank dat er wel aparte producteisen opgesteld zijn voor kinderen, blijft het bloedproduct wat van een volwassen donor is verkregen. Dit leidt soms tot vragen. Om kennis te delen en te vermeerderen, heeft Sanquin een nieuwe service beschikbaar gesteld.

Deze nieuwe service kan informatie geven over nieuwe inzichten. Momenteel is het transfusiebeleid voor kinderen, zoals we dat nu in Nederland kennen, al jaren niet of nauwelijks veranderd. Het berust op consensus en extrapolatie van kennis zoals die verkregen is vanuit onderzoek verricht in volwassen patiënten. Dat dit niet altijd goed is, toonde recent een grote trial bij >600 prematuren aan. Als belangrijkste bevinding kwam naar voren dat het eerder geven van trombocytentransfusies resulteerde in meer complicaties, als ernstige bloedingen en vroegtijdig overlijden. (Curley A., NEJM 2019). Nederlandse ziekenhuizen hebben hier o.l.v. kinderhematoloog Karin Fijnvandraat en neonatoloog Enrico Lopriore ook aan bijgedragen. Een eerste stap naar verbetering!

Maar wijzigingen in pediatrische transfusiegeneeskunde kunnen ook het gevolg zijn van algemene product- en beleidswijzigingen. Voorbeelden hiervan zijn de overstap van FFP naar Omniplasma® en de introductie van (aferese-)trombocyten in PAS-E. Tijdens de voorbereidingen van deze beleidswijzigingen is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de gevolgen voor kinderen. Het is nuttig om de kennis van de producteisen met de klinische context te combineren.

Om een kennisplatform te creëren voor alle vragen die er zijn omtrent kinderen en transfusies, is de portefeuille ‘Kind en Transfusie’ opgericht. In deze werkgroep zitten zowel kinderhematologen als transfusieartsen. Wanneer er vragen zijn, kunnen wij vanuit de werkgroep meedenken of de vragen binnen Sanquin doorzetten naar collega’s met expertise op dat vlak.

Ook is er informatie op de internetsite van Sanquin gezet. Naast de contactgegevens, kan er ook gekeken worden of er over het onderwerp van de vraag een link naar een recente publicatie is geplaatst.

Dus, mocht je vragen of juist ideeën hebben over pediatrische (toepassing van) transfusies, dan kan je mailen naar kind.en.transfusie@sanquin.nl en meer informatie zoeken op www.sanquin.org. Neem gerust contact op!

Elise Huisman, Kinderhematoloog Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis en Transfusiespecialist bij Unit transfusiegeneeskunde Sanquin,

mede namens de andere portefeuillehouders: Karin Fijnvandraat (kinderhematoloog, hoogleraar VU-AMC, researcher bij UTG),

Hans Vrielink (UTG-arts met portefeuille aferese) en

Jessie Luken (IHD-arts met aandacht immuun-hematologische diagnostiek)

Transfusies bij kinderen, nog in de kinderschoenen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.