Samenvattingen wijziging Richtlijn Bloedtransfusiebeleid

De NVB onderwijscommissie heeft een korte samenvatting gemaakt van de wijzigingen in de Richtlijn Transfusiebeleid. U treft per onderdeel een korte powerpoint-presentatie met deze wijzigingen. • Laboratoriumaspecten bij bloedtransfusiebeleid • Plasmatransfusies • Transfusiereacties en gerelateerde aandoeningen • Trombocytentransfusies De voorzitters

2011

Edition 2011 nr.1 Bloedbesparende technieken in de electieve orthopedische chirurgie So Osman C (2011;4:3-6) Autologe bloeddonatie, de bloedbank kant Koopman MM, Danovic F, Lieshout Krikke RW (2011;4:7-10) Praktijk en ervaringen van autologe transfusies in de Sint Maartenskliniek Rohrbach A (2011;4:11-5)

2009

Edition 2009 nr.1 Bewaarduur, ‘storage lesion’ of de erytrocyt zelf? Novotny VM (2009;2:3) Het gebruik van oud bloed van de Watering LM (2009;2:4-9) Evaluatie van de aangepaste 4-5-6-flexinorm in ziekenhuis Bernhoven de Wit NC, Oosting JD (2009;2:10-4) Transfusiegerelateerde acute longschade

2012

Editie 2012 nr.1 Implementatie van de trombo-elastografie (ROTEM®) in het MUMC+: (On)mogelijkheden van laboratoriumtesten bij bloedverlies en verworven hemostase afwijkingen Henskens Y, Lance M, Beckers E (2012;5:3-13) Hemostase in balans: Perioperatieve transfusie en groot bloedverlies van de Kerkhof D, Herold

2013

Editie 2013 nr.1 CD47 reguleert de fagocytose van rode bloedcellen van Bruggen R (2013;1:4-8) Twee patiënten met een bijzondere klinische presentatie door koude autoantistoffen tegen erytrocyten van Gammeren AJ, Goossens K, Thelen MH, van Driel MW, Ermens AA, van Esser