Op donderdag 31 maart 2022 organiseerde het Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Regio Zuidoost een digitale onderwijsbijeenkomst. Vanuit het hele land en ook België namen ruim 250 (!) professionals, waaronder analisten, klinisch chemici, hemovigilantiemedewerkers, hematologen, transfusieartsen en donorartsen, deel aan het programma.

Voorafgaand aan het programma werd prof. dr. Erik Beckers, internist-hematoloog, MUMC+, gefeliciteerd met het uitspreken van zijn oratie op 11 maart jl.

De onderwijsbijeenkomst stond in het teken van KOUDE AUTO-ANTISTOFFEN. Het programma werd geleid door Marlijn Hoeks en Harm de Waard.

Dr. Josephine Vos, internist-hematoloog bij het AMC opende de middag met een presentatie over de kliniek van koude auto-immuun hemolytische anemie. Naast een mooie uiteenzetting van de klinische aspecten werden ook nieuwe behandelmogelijkheden benoemd. (Download presentatie)
Dr. Claudia Folman, hoofd van het laboratorium erytrocytenserologie bij Sanquin, verzorgde vervolgens een prachtig overzicht over de diagnostiek van koude auto-antistoffen en welke uitdagingen er nog liggen voor de toekomst. (Download presentatie)

Na de pauze werden drie casussen besproken.
Audrey Peters, vakspecialist transfusie van het MUMC+, beschreef een interessante casus waarbij ‘een warme douche’ een gunstige invloed had op de diagnostiek bij een koude auto-immuun hemolytische anemie. (Download presentatie)
Dr. Marlijn Hoeks liet in de volgende casus zien dat samenwerking tussen hematoloog, analisten, klinisch chemici en Sanquin essentieel is om tot een goed transfusiebeleid te komen in geval van een ernstige auto-immuun hemolytische anemie waarbij alle laboratoriumtesten initieel gestoord waren. (Download presentatie)

Tenslotte presenteerde dr. Maarten Raijmakers een casus waarbij de opmerkzaamheid van een analist leidde tot een stroomversnelling in de diagnostiek bij een jonge patiënt met bifasische antistoffen.
We kijken terug op een zeer geslaagde en drukbezochte middag! De presentaties zullen binnenkort op deze website terug te vinden te zijn. (Download presentatie)

De najaarsbijeenkomst staat gepland voor donderdag 17 november 2022.

Tekst: dr. Marlijn Hoeks, internist-hematoloog Radboudumc en transfusiespecialist Sanquin
Foto: Karin Steenbergen, coördinator, Sanquin