Op donderdag 17 november 2022 organiseerde het Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Regio Zuidoost een digitale onderwijsbijeenkomst. Vanuit het hele land en ook België namen bijna 250 (!) professionals, waaronder analisten, klinisch chemici, hemovigilantiemedewerkers, hematologen, transfusieartsen en donorartsen, deel aan het programma.

 

Het eerste deel van de onderwijsbijeenkomst stond in het teken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van transfusiegeneeskunde en de impact hiervan op het transfusielaboratorium en de patiëntenzorg. In het tweede deel van het programma stond casuïstiek centraal. Het programma werd geleid door Irene Körver-Keularts, klinisch chemicus, MUMC+ Maastricht en Saskia Spelmink, transfusiearts en donorarts KNMG, Sanquin.

Dr. Christie Vermeulen, onderzoeker bij Sanquin Product en Proces Ontwikkeling (PPO), ging van start met een toelichting op de non-DEHP hemovigilantie studie, waarbij erytrocyten in nieuwe bloedzakken zonder de weekmaker DEHP worden getest in de kliniek. drs. Thomas Blom en dr. Leo van de Watering*, artsen bij Sanquin Unit Transfusiegeneeskunde, bespraken de achtergrond van de O-neg studie. Doel hiervan is om een beter inzicht te krijgen in het landelijk gebruik van O-negatieve erytrocyten en trombocyten en hoe deze schaarse producten doelmatiger ingezet kunnen worden. Dr. Paula Ypma, internist-hematoloog in het Haga Ziekenhuis nam ons mee bij de Alphabet (Assessment of Buffy Coat Dosage) studie en legde uit waarom er onderzoek nodig is naar een trombocyten concentraat met een lager aantal trombocyten en hoe dit uitgevoerd zal worden binnen een aantal Nederlandse ziekenhuizen. dr. Michaël Lukens, klinisch chemicus in UMC Groningen, besprak de impact van een monoclonaal antilichaam (anti-CD47), zoals getest in de ENHANCE-3 studie, op het transfusiebeleid.

Na de pauze werden drie casussen besproken. dr. Harm de Waard, klinisch chemicus in Rijnstate ziekenhuis, en dr. Annegeet van den Bos, transfusiearts in RadboudUMC, beschreven een casus over een zeer ziek kind met acute hemolyse dat was geïnduceerd door Cefriaxom (een antibioticum). Dr. Andrea van Dam, klinisch chemicus in opleiding in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en drs. Jessie Luken, transfusiearts bij Sanquin Diagnostiek, toonden een casus over een patiënt met een Kp(b) antistof die een ingreep moest ondergaan en wat dit betekent voor de beschikbaarheid voor compatibel bloed. Tot slot presenteerde dr. Irene Körver-Keularts, klinisch chemicus in MUMC+ een casus over een ernstig zieke neonaat met Hemofagocytaire LymfoHistiocytose en als gevolg daarvan grote transfusiebehoefte. Naar aanleiding hiervan nam zij het transfusiebeleid bij neonaten in de Nederlandse academische centra onder de loep.

 

We kijken terug op een zeer geslaagde en drukbezochte middag!

 

De voorjaarsbijeenkomst staat gepland voor maart 2023. De exacte datum volgt later.

 

*dit betreft een momentopname