Op donderdag 21 april 2022 vond de 10e deskundigheidsbevordering plaats, met als thema Bloedtransfusie in de praktijk. Dit keer weer digitaal, de werkgroep en sprekers zaten in het LUMC te Leiden en in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn.

De eerste spreker was Nuria Hernández, hemovigilantie medewerker Franciscus Gasthuis & Vlietland, zij sprak enthousiast over de kennis die MBO verpleegkundigen opdoen tijdens hun opleiding. Hierdoor werd duidelijk waar nog aandacht aan besteed moet worden tijdens de stage en inwerkperiode.

De tweede spreker was Sanneke Matlung, arts veiligheid lichaamsmateriaal van Bureau TRIP, met haar presentatie “In de keten van voorvallen” over het uitzoeken en melden van incidenten. Het was een boeiende, interactieve presentatie waarbij de deelnemers actief konden deelnemen door vragen te beantwoorden.

In derde en laatste presentatie bespraken Manon Klein Douwel, hemovigilantie medewerker Gelre ziekenhuizen en Gerda van Grootveld, hemovigilantie medewerker ziekenhuis St Jansdal incidenten in de toediening van bloedproducten, die zij hadden verzameld in diverse ziekenhuizen. Ook dit was een interactieve presentatie, waarbij ondanks het feit dat we niet fysiek bij elkaar waren discussie toch mogelijk was.

Het was weer een geslaagde bijeenkomst, waarbij 33 deelnemers aan hebben deelgenomen.

In het najaar van 2022 hoopt de werkgroep weer een fysieke bijeenkomst te organiseren.

Voor vragen, meer informatie of suggesties voor onderwerpen kun je contact opnemen door een mail te sturen naar deskundigheid-hemovigilantie@nvbtransfusie.nl