Scholingskans opzet en uitvoer van klinisch wetenschappelijk onderzoek
voor hemovigilantie medewerkers, klinisch chemici-hematologen en klinisch chemici in opleiding

Start: maart 2024

 

Het Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek heeft als doel om het klinisch transfusie onderzoek in Nederland te stimuleren en te faciliteren. Het komt echter regelmatig voor dat de uitvoer van uitstekend opgezet klinisch transfusie onderzoek niet optimaal verloopt door een gebrek aan deskundige ondersteuning in de deelnemende ziekenhuizen. Aangezien er een goed functionerend netwerk van klinisch chemici (KC) en hemovigilantie medewerkers (HM) aanwezig is in Nederland heeft het Consortium vorig jaar het idee opgevat om, in eerste instantie, HM een korte, maar wel hoogwaardige scholing aan te bieden op het gebied van de opzet en uitvoer van klinisch transfusie onderzoek. De scholing die in de eerste helft van 2023 gegeven is, bleek een groot succes. Gezien het niveau van de scholing leek het ons nuttig deze ook open te stellen voor KC-hematologen en KC in opleiding (io), die geïnteresseerd zijn in de uitvoering van klinisch transfusie onderzoek.

 

In-company programma

In samenwerking met Breederode Hogeschool in Rotterdam is een in-company programma samengesteld van vijf dagen verspreid over 4 maanden. In deze vijf dagen worden vrijwel alle aspecten van de uitvoer en ondersteuning van klinisch wetenschappelijk onderzoek op een heldere en interactieve manier onderwezen. Met deze kennis gewapend kunnen de HM, KC en KC io met meer deskundigheid de uitvoer van klinisch transfusie onderzoek in de ziekenhuizen begeleiden.

De scholing is ontwikkeld onder auspiciën van het Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek en wordt ondersteund door de Landelijke Gebruikers Raad, het Hemovigilantie platform Nederland, Stichting TRIP en Sanquin. De totale geschatte urenbelasting is 75 uur. Dit is inclusief de 5 lesdagen en voorbereidingen voor de lesdagen. Dit jaar kan het grootste deel van de kosten weer door Sanquin worden gedekt. Wel wordt er een relatief geringe bijdrage van de deelnemers gevraagd (ongeveer € 500,00 van de totale kosten van € 1.500,00 per deelnemer). Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.:

  • Wet- en Regelgeving voor klinisch wetenschappelijk onderzoek;
  • Datamanagement;
  • Proefpersonen informatie;
  • Risk-assessment;
  • Monitoring en Auditing;
  • Statistiek en Epidemiologie.

Deze scholing zal zeker een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van klinisch transfusie onderzoek, waardoor Nederland een voorbeeldfunctie kan vervullen voor het conform wet- en regelgeving uitvoeren van dergelijk onderzoek.

Door mee te werken aan deskundigheidsbevordering van professionals betrokken bij klinisch transfusie onderzoek kunnen wij gezamenlijk de transfusiegeneeskunde in Nederland verbeteren.

Data

De trainingsdagen zijn: 20 maart, 10 april, 25 april, 22 mei en12 juni.

Aanmelden

We krijgen graag zo snel mogelijk inzicht in het aantal deelnemers. Interesse in deelname of vragen? Neem dan contact op via: consortium@nvbtransfusie.nl