NVB TRIP symposium 2021

 

Geselecteerde presentaties symposium 2021


Dinsdagavond

Waar voorgaande jaren het volledige organisatieteam, het bestuur van de NVB en TRIP en een aantal buitenlandse sprekers op dinsdagavond aanwezig waren in de Reehorst zijn er nu 4 personen van de organisatiecommissie en de voorzitter van de wetenschappelijke commissie.

Er waren geen tasjes te vullen, geen batches te sorteren, geen sprekers te vermaken, geen sponsoren te ontvangen, geen posterborden te plaatsen.
Het resultaat van de verplichting om te kiezen voor een online symposium.
Wel wordt de ZOOM-verbinding getest wordt en een doorloop uitgevoerd.
De organisatie is gereed om de komende twee dagen een klein aantal sprekers op locatie te ontvangen en de overige 200 personen online.

Woensdag


1: Bijna zover. Organisatie en sprekers in de zaal

J.J. Zwaginga, voorzitter van TRIP opent op woensdagochtend het symposium waarbij 14 personen in de zaal aanwezig zijn en bijna 200 ingelogde deelnemers. Hij toont foto’s van een lege inschrijfbalie en de vaccinatiestraat die op het terrein van de Reehorst is ingericht.

Toch gaat hier vandaag ook het symposium van start met als thema: Veroudering. Het is een logische keuze aangezien de donor in Nederland steeds ouder wordt. Maar natuurlijk gaat het ook over de steeds ouder wordende patiënt aangezien het grootste deel van het bloed gaat naar patiënten van 70 jaar en ouder.

Er is een mooi, gevarieerd en intensief programma samengesteld waar ingezoomd wordt op de oudere patiënt, de oudere donor, het effect van jong bloed op de oudere patiënt, thuistransfusie en Covid-19.

Doordat er 38 zeer verschillende abstracts ingediend zijn was er een mooie variatie in geselecteerde voordrachten, de twee casuïstiek sessies leverden nieuwe inzichten op.

Waar eerdere jaren bij de posterpitches de interactie tussen de presentator en de onderzoekers voor een leuke dynamiek zorgde voelden de opgenomen pitches statisch aan. Aan de onderzoekers lag het overigens niet. Je kon zien dat ze er stuk voor stuk iets van hebben proberen te maken en hebben laten zien dat twee minuten op verschillende creatieve manieren gevuld kan worden.


2 Coronaproof diner met organisatie en sprekers

Donderdag

Bij het uitreiken van de Van Dijk Prijzen voor het best beoordeelde Proefschrift en afstudeerscriptie stond Martin Ras stil bij belangrijke Nederlandse ontwikkelingen en ontdekkingen op bloedtransfusiegebied. Fons van Dijk, de kleinzoon van Henry van Dijk, ging terug in de tijd en vertelde over infectieziekten op Java in 1914 waar zijn grootvader bij betrokken was.

De winnaar voor het beste proefschrift is Susanna Fustulo-Gunnink en de winnaar van de beste scriptie is Renske Wijgers. Zij hebben ons beiden in vogelvlucht meegenomen door het onderzoek wat zij uitgevoerd hebben.


3: Prijswinnaars Van Dijk-prijzen. Vlnr Renske Wijgers, Fons van Dijk, Susanna Fustulo-Gunnink

Tijdens de pro-contra sessie gingen Leo van de Watering en Dirk de Korte in op de stelling: Jonge RBC zijn gevaarlijker voor patiënten dan oudere RBC.

Voorafgaand aan het debat was het overgrote deel van het publiek het niet met deze stelling eens.

Leo haalde alles uit de kast om aan te tonen dat de stelling wel klopt en ondersteunt dit met vele studies. Dirk weerlegt dit en komt tot de conclusie dat de stelling ‘vrijwel zeker 95% CI 98-102% onjuist’ is.

Gaven deze getallen de doorslag om niet te switchen van mening?

Anneke Brand en Cees van der Poel reikten weer de posterprijzen uit.


4: De poster-jury online: Cees van der Poel (links) en Anneke Brand (rechts)

Voor wetenschap kregen poster Rob Hoenderdaal, ‘Trombocyten samengesteld uit vier buffy-coats geselecteerd op PLT concentraten’ en Marloes Spekman, ‘Terugkeer na uitstel kan worden bevorderd door volbloeddonors beter te informeren’ een eervolle vermelding

Bij Casuïstiek was er een eervolle vermelding voor Karen Voogt, ‘Zwangere met anti-Fy3 antistoffen en een spoedsectio’ en Ruben van Dijk, ‘Covid-19 associated pseudotrombocytopenia’.

winnaars zijn:

Casuïstiek:

Jose van der Mark: Zeven patiënten met een antistof tegen hetzelfde nieuwe hoogfrequente anti-RIF

Wetenschap:

Mariël Caspari: Ophogen van maximumleeftijd voor bloeddonoren in 2018; ervaringen met donaties voor donors van 70 jaar en ouder

Publieksprijs:

Ron Straat: Validatie totaaltiter anti-A en anti-B


5: Winnaars van de posterprijzen. Vlnr Ron Straat, José van der Mark, Jo Wiersum (co-auteur van Mariël Casparai) en Gerard Jansen, voorzitter wetenschappelijke commissie.

Hans van Duijnhoven sluit het symposium af met een paar foto’s van het symposium. Het was een ander symposium dan we gewend waren. Toch zijn we blij dat het op deze wijze door kon gaan. Er is lang nagedacht over de vorm, maar uiteindelijk bleek zelfs hybride niet haalbaar. Tevreden met de meer dan 200 inschrijvingen en er een aantal personen bij geweest zijn.

We hopen dat de deelnemers de kennis die ze hier hebben opgedaan met vele anderen delen zodat hiervoor het reproductiegetal wel verhoogd wordt. Dank ieder die er voor heeft gezorgd dat het op deze wijze heeft kunnen plaatsvinden.

Save the date voor het symposium 2022

We willen u graag weer verwelkomen in de Reehorst op 18 en 19 mei 2022 waarbij we terug kunnen naar de rij voor de balie, wachten op eten, zoeken naar een plaatsje in de zaal, drukte tijdens de posterwalk en de activiteiten op het social event.