Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie: Veiligheid

Op dinsdag 23 april 2024 zal er weer een Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie plaatsvinden. Deze zal op locatie plaatsvinden en wel in het mooie Alkmaar. Gastziekenhuis is de Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. Met dank aan Annelies de Boer die deze locatie mogelijk heeft gemaakt.

Het thema voor deze dag is Veiligheid. Dit is in de transfusieketen een belangrijke pijler bij bijvoorbeeld de toediening aan de patiënt en de uitwisseling van gegevens tussen de diverse organisaties. De dag zal bestaan uit diverse sprekers die vanuit hun eigen invalshoek de veiligheid binnen de transfusieketen zullen belichten en er zal ook een brainstormsessie plaatsvinden waarbij je aan de hand van stellingen met je collega-hemovigilantie medewerkers kan debatten over de veiligheid in de keten.

Nadere informatie volgt binnenkort, maar houdt deze datum vast vrij in je agenda!

Vriendelijke groet,

De werkgroep Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie

Deskundigheid-hemovigilantie@nvbtransfusie.nl