Het consortium transfusiegeneeskunde heeft als doel om het klinisch transfusie onderzoek in Nederland te stimuleren en te faciliteren. Het komt echter regelmatig voor dat de uitvoer van uitstekend opgezet transfusie onderzoek niet optimaal verloopt door een gebrek aan deskundige ondersteuning in de deelnemende ziekenhuizen. Aangezien er een goed functionerend netwerk van hemovigilantiemedewerkers/-consulenten (HM) aanwezig is in Nederland heeft het consortium het idee opgevat om HM een korte, maar wel hoogwaardige, scholing aan te bieden op het gebied van de opzet en uitvoer van transfusie onderzoek.

In-company programma

In samenwerking met de Hogeschool Breederode in Rotterdam, is een in-company programma samengesteld van vijf dagen verspreid over 4 maanden. In deze vijf dagen worden vrijwel alle aspecten van de uitvoer en ondersteuning van klinisch wetenschappelijk onderzoek op een heldere en interactieve manier onderwezen. Met deze kennis gewapend kunnen de HM met meer deskundigheid de uitvoer van klinisch transfusie onderzoek in de ziekenhuizen begeleiden. Bovendien kunnen de HM na het volgen van deze scholing een aantal taken rondom uitvoer van een onderzoek uit handen nemen van de hemovigilantiefunctionaris en als vraagbaak functioneren t.a.v. wet- en regelgeving.

Voor de HM zal deze scholing een verdieping brengen in de uitvoer van de functie en de samenwerking, binnen en buiten het ziekenhuis met andere research professionals, sterk verbeteren.

Pilot

De scholing is ontwikkeld onder auspiciën van het consortium transfusiegeneeskunde en wordt ondersteund door de Landelijke Gebruikers Raad, het Hemovigilantie platform Nederland, TRIP en Sanquin  i.s.m.  Breederode Hogeschool . Voor de non-DEHP studie wordt deze scholing gratis, als een pilot, aangeboden voor een HM van het deelnemende ziekenhuis. Wij hopen van harte dat de HMs enthousiast zijn om deze scholing te volgen en zij daartoe door hun leidinggevenden in de gelegenheid worden gesteld. De totale geschatte urenbelasting is 75 uur. Dit is inclusief de 5 lesdagen en voorbereidingen voor de lesdagen.

Deze scholing zal zeker een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van klinisch transfusieonderzoek, waardoor Nederland een voorbeeldfunctie kan vervullen voor het conform wet- en regelgeving uitvoeren van dergelijk onderzoek.

Door mee te werken aan deskundigheidsbevordering van professionals betrokken bij klinisch onderzoek kunnen wij gezamenlijk de transfusiegeneeskunde in Nederland verbeteren.

Data

De trainingsdagen zijn: 9 maart, 23 maart, 4 april, 18 april, 2 juni

Aanmelden

Omdat voor deze pilot scholing nog enkele plaatsen vrij zij kunnen deze gratis worden aangeboden aan HMs uit ziekenhuizen die niet deelnemen aan de non-DEHP studie. Aanmelden kan door middel van een mail aan Christie Vermeulen.