Aanmelden is gesloten vanwege maximaal aantal deelnemers voor Zoom sessie.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.