In het najaar van 2023 zal er weer een bijeenkomst van het Consortium plaatsvinden. 

Meer informatie volgt t.z.t.