Het Hemovigilantieplatform Nederland is een commissie van de NVB, een ‘special interest group’. Het landelijke platform heeft tot doel het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van hemovigilantie en het vergroten van de kennis op dit terrein.

Wat is hemovigilantie?

TRIP, het landelijk bureau voor hemovigilantie, omschrijft het als volgt: “Hemovigilantie is het systematisch monitoren van bijwerkingen en nadelige incidenten in de gehele transfusieketen van donor tot patiënt, en daarnaast alles wat kan bijdragen aan een veiliger en effectiever gebruik van bloedproducten.”

Hemovigilantie heeft sinds 2003 een snelle ontwikkeling doorgemaakt in Nederland. De meeste ziekenhuizen hebben inmiddels een hemovigilantiemedewerker, ‑consulent of ‑functionaris benoemd. Na oprichting van vier regionale hemovigilantieplatformen werd in 2006 besloten een overkoepelend, landelijk Hemovigilantieplatform op te richten, waarin de vier regionale platformen zitting nemen.

Vragenlijsten Bloedtransfusie
Ieder ziekenhuis dient te beschikken over een samenhangend kwaliteitssysteem ten behoeve van de bloedtransfusieketen. Dit kwaliteitssysteem dient periodiek en systematisch getoetst te worden (intern en extern). Voor het toetsen (auditen) van de bloedtransfusieketen zijn de zogenaamde “Vragenlijsten Bloedtransfusie” ontwikkeld die hierbij als hulpmiddel kunnen dienen, zowel intern als extern. Met dit universele instrument kan in ieder ziekenhuis binnen het aanwezige (instellingsbrede) kwaliteitssysteem getoetst worden of aan de vereisten, zoals die in de CBO richtlijn Bloedtransfusie zijn opgenomen, wordt voldaan. Tevens kunnen knelpunten in de keten zichtbaar worden.

U vindt de vragenlijsten, alsmede enkele Powerpointpresentaties en auditrapportageformulieren, op de pagina Materialen Hemovigilantie.

Wie zijn lid van het platform?

Leden van het Hemovigilantie Platform Nederland zijn afgevaardigden van de regionale platformen en zijn lid van de NVB. De voorzitter van het landelijk platform heeft zitting in het bestuur van de NVB.

Algemene vragen, op- en aanmerkingen met betrekking tot het Hemovigilantie Platform Nederland kunt u richten aan de voorzitter: algemeenhemovigilantie@nvbtransfusie.nl

Vragen, op- en aanmerkingen betreffende de vragenlijsten bloedtransfusie kunt u richten aan de contactpersoon vragenlijsten: vragenlijsthemovigilantie@nvbtransfusie.nl

Leden van het Hemovigilantie Platform Nederland zijn (juni 2018):

Judith Lie, voorzitter en toegevoegd bestuurslid NVB, afgevaardigde van het Regionaal Hemovigilantie Platform Zuidoost, contactpersoon vragenlijsten,

Annegeet van den Bos, Regionaal Hemovigilantie Platform Zuidoost,

Kariene van Goozen, Regionaal Hemovigilantie Platform Zuidwest,

Sandra van den Bergh-van Oeveren, Regionaal Hemovigilantie Platform Zuidwest,

Annelies de Boer, Regionaal Hemovigilantie Platform Noordwest,

Ingeborg van Rooijen-Schreurs, Regionaal Hemovigilantie Platform Noordwest,

 

Manon Klein Douwel, Regionaal Hemovigilantie Platform Noordoost,

Greetje Oosting, Regionaal Hemovigilantie Platform Noordoost

Michaela van Bohemen, Regionaal Hemovigilantie Platform Zuidwest, neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van het landelijk Hemovigilantie Platform.

Hemovigilantieplatform

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.