Direct inschrijven

Datum en tijd

Op donderdag 21 april aanstaande zal voor de 10e keer een bijeenkomst Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie plaatsvinden. De bijeenkomst wordt dit keer digitaal gehouden, u kunt deelnemen via een Teamslink die u ná uw aanmelding ontvangt. Om de bijeenkomst interactief te maken, maken we gebruik van de applicatie Kahoot!. U kunt deze applicatie gratis downloaden in de Apple store of Google Play Store. De aanvangstijd is 14:30 en de eerste presentatie start om 14:40. De dag wordt afgerond om 16:30 (maar houdt rekening met een uitloop tot 17:00 uur).

Nadien worden de presentaties niet nagestuurd, omdat deze patiëntgevoelige informatie kan bevatten. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze deskundigheidsbevordering.

Programma

Het betreft ook dit keer weer een gevarieerd programma, met bijzondere aandacht voor het laatste stukje van de transfusieketen: bloedtransfusie in de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Bloedtransfusie voor MBO leerlingen: theorie en praktijk (Nuria Hernández, Franciscus Gasthuis & Vlietland)
  • Verpleegkundige aspecten van incidenten in de transfusieketen (Sanneke Matlung, TRIP)
  • Interactieve casusbespreking van incidenten in de toediening van bloedproducten (Gerda van Grootveld, St. Jansdal en Manon Klein Douwel, Gelre Ziekenhuizen)

Voorwaarden van inschrijving

  • U dien bij werkzaam te zijn als Hemovigilantie medewerker of functionaris
  • U bent lid van de NVB
  • U kunt niet voor meerdere mensen tegelijkertijd (in één email) een aanmelding doen
  • Inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar
  • Er is geen maximum gesteld aan het aantal deelnemers

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden. Na aanmelding ontvang u aanvullende informatie over de bijeenkomst.

Vriendelijke groet,
de werkgroep Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie

Manon Dello
Gerda van Grootveld
Nuria Hernández Cepero
Rinie van Wordragen
Manon Klein Douwel