NVB en TRIP reiken jaarlijks de Van Dijk Prijzen uit. Er zijn twee prijzen: een voor de beste afstudeerscriptie (MBO/HBO) en een voor het beste proefschrift. De prijzen zijn bestemd voor personen die, net als dr. H.C.J.M. van Dijk, hebben laten zien zich betrokken te voelen bij het verbeteren van aspecten van de bloedtransfusieketen, het ontwikkelen van (bloed)celproducten of die een andere bijdrage hebben geleverd aan de transfusiegeneeskunde, en daarvan verslag hebben gedaan in een afstudeerscriptie of een proefschrift.
De winnaars ontvangen een attentie, een certificaat en een geldprijs. De Van Dijk Prijzen worden elk jaar tijdens het NVB/TRIP symposium uitgereikt.

Over dr. H.C.J.M. van Dijk
De prijzen zijn vernoemd naar dr H.C.J.M. van Dijk (1880-1948). Hij was vanaf 1912 verbonden als internist en vanaf 1927 hoofd van afdeling Interne Geneeskunde aan het St Franciscus Gasthuis te Rotterdam. In 1914 was hij een jaar in Indië om mee te werken aan de pestbestrijding. Vervolgens nam hij als representant van het neutrale Nederland in 1916 deel aan de medische ondersteuning van de krijgsverrichtingen op de Balkan. Met deze internationale inspanningen toonde dr van Dijk zijn grote betrokkenheid bij een ieder die medische zorg nodig heeft. Terug in Nederland heeft hij het initiatief genomen om de eerste bloedtransfusiedienst op te richten. De allereerste bloedtransfusie werd door dr H.C.J.M. van Dijk uitgevoerd op 30 april 1930.
Het volgende fragment komt uit “Terug in de tijd: Regelen der Kunst” uitgave van het St Franciscus Gasthuis, 30-06-2008. Hoe de eerste bloedtransfusie verliep werd door de Eerwaarde Zuster Bernadette als volgt beschreven: ‘De methode van overbrengen van het bloed van donor naar patiënt was nog zeer primitief. Het werd gedaan met recordspuiten, die gevuld met een kleine hoeveelheid citras natricus, om de bloedstolling te voorkomen, het bloed uit de ader van de donor opzogen en bij de patiënt inspoten. Het telkens wisselen van de spuit deed veel bloed verloren gaan. Na die eerste transfusie zaten patiënt, donor, zuster en dr van Dijk zelf onder het bloed.’
De NVB en TRIP zijn vereerd dat de familie van dr H.C.J.M. Dijk toestemming heeft gegeven om zijn naam te verbinden aan deze prijzen.

In 2017 gingen de prijzen naar:

Mevrouw dr. Welling Oei (rechts op de foto) voor haar proefschrift getiteld: Modelling the risk of emerging infections for blood transfusion, en naar
Mevrouw Marit van der Pol (midden) voor haar afstudeerscriptie, getiteld: Iron overload in hemato-oncological patients: an overlooked side effect of RBC transfusions.

De prijzen werden uitgereikt door de kleinzoon van dr. Van Dijk.

Van Dijk Prijzen 2018

Op 16 mei 2018 worden de winnaars van de Van Dijk Prijzen voor de vijfde keer bekendgemaakt tijdens het NVB-TRIP symposium.

Bericht delen / leuk vinden op Facebook / ons volgen via email
Van Dijk Prijzen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *