*** Let op: de deadline voor het indienen is verlengd tot 25 maart! ***

NVB en TRIP reiken jaarlijks de Van Dijk Prijzen uit. Er zijn twee prijzen: een voor de beste afstudeerscriptie (MBO/HBO) en een voor het beste proefschrift. De prijzen zijn bestemd voor personen die hebben laten zien zich betrokken te voelen bij het verbeteren van aspecten van de bloedtransfusieketen, het ontwikkelen van (bloed)celproducten of die een andere bijdrage hebben geleverd aan de transfusiegeneeskunde, en daarvan verslag hebben gedaan in een afstudeerscriptie of een proefschrift.
Op 16 mei 2018 worden de winnaars van de Van Dijk Prijzen voor de vijfde keer bekendgemaakt tijdens het NVB-TRIP symposium. De winnaars ontvangen een attentie, een certificaat en een geldprijs. Wilt u meedingen naar een van de prijzen? Dat kan.

Wie kan meedingen:
Iedereen die een afstudeerscriptie (MBO en HBO) of proefschrift heeft geschreven met de verschijningsdatum in 2017.
Hoe kunt u indienen:
U dient een kopie van de afstudeerscriptie of het proefschrift met een aanbevelingsbrief (zie het volgende punt) van of de stage-begeleider, of een persoon verbonden aan het onderzoek/promotie-onderzoek, in bij de secretaris van de NVB.
Aanbevelingsbrief:
Beschrijf kort het doel van de stage/ het promotieonderzoek en de bijdrage van de bevindingen in de stage of promotieonderzoek aan de transfusiegeneeskunde. Waarom verdient het werk de titel van Beste Afstudeerscriptie/Beste Proefschrift?
Deadline indienen:
Voor 25 maart 2018.
Uitreiking:
Van u wordt verwacht een voordracht over het onderwerp te verzorgen tijdens het NVB/TRIP symposium op woensdag 16 mei 2018. Een aandenken vergezeld door een cheque van 500 euro en een certificaat worden aan u uitgereikt tijdens de sessie.
Wijze van indienen:
U kunt per e-mail (indien de scriptie/het proefschrift elektronisch beschikbaar is) of per post de voordracht aan de secretaris van de NVB sturen (secretaris@nvbtransfusie.nl).
Bericht vanuit de NVB:
U krijgt een ontvangstbevestiging van uw ingediende voorstel.
U krijgt voor 1 mei bericht of u de prijs is toegekend.
Adresgegevens:
NVB t.a.v. secretaris (secretaris@nvbtransfusie.nl)
Dr. Jo Wiersum-Osselton
TRIP nationaal bureau voor hemo- en biovigilantie
Schuttersveld 2
2316 ZA Leiden

Veel succes!

Bericht delen / leuk vinden op Facebook / ons volgen via email
Van Dijk prijzen 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *