Logo rood nvb

Van Dijk prijzen voor beste afstudeerscriptie/proefschrift

van dijkDr H.C.J.M. van Dijk

Dr H.C.J.M. van Dijk (1880-1948) was vanaf 1912 verbonden als internist en vanaf 1927 hoofd van afdeling Interne Geneeskunde aan het St Franciscus Gasthuis te Rotterdam. In 1914 was hij een jaar in Indië om mee te werken aan de pestbestrijding. Vervolgens nam hij als representant van het neutrale Nederland in 1916 deel aan de medische ondersteuning van de krijgsverrichtingen op de Balkan. Met deze internationale inspanningen toonde dr van Dijk zijn grote betrokkenheid bij een ieder die medische zorg nodig heeft. Terug in Nederland heeft hij het initiatief genomen om de eerste bloedtransfusiedienst op te richten. De allereerste bloedtransfusie werd door dr H.C.J.M. van Dijk uitgevoerd op 30 april 1930.
Het volgende fragment komt uit “Terug in de tijd: Regelen der Kunst”, uitgave van het St Franciscus Gasthuis, 30-06-2008. Hoe de eerste bloedtransfusie verliep werd door de Eerwaarde Zuster Bernadette als volgt beschreven: ‘De methode van overbrengen van het bloed van donor naar patiënt was nog zeer primitief. Het werd gedaan met recordspuiten, die gevuld met een kleine hoeveelheid citras natricus, om de bloedstolling te voorkomen, het bloed uit de ader van de donor opzogen en bij de patiënt inspoten. Het telkens wisselen van de spuit deed veel bloed verloren gaan. Na die eerste transfusie zaten patiënt, donor, zuster en dr van Dijk zelf onder het bloed.’
De NVB en TRIP zijn vereerd dat de familie van dr H.C.J.M. Dijk toestemming heeft gegeven om zijn naam te verbinden aan de prijzen die zij ieder jaar uit zullen reiken aan personen die net als dr H.C.J.M. van Dijk hebben laten zien zich betrokken te voelen bij het verbeteren van aspecten van de bloedtransfusieketen, het ontwikkelen van (bloed)celprodukten of die een andere bijdrage hebben geleverd aan de transfusiegeneeskunde, en daarvan verslag hebben gedaan in een afstudeerscriptie of een proefschrift.

Prijs voor beste afstudeerscriptie/proefschrift

Tijdens het NVB/TRIP symposium zullen wederom prijzen worden uitgereikt: een prijs voor de beste afstudeerscriptie van het afgelopen jaar en een prijs voor het beste proefschrift van het afgelopen jaar! Dit betekent dat een ieder die in 2017 een proefschrift of afstudeerscriptie afgerond heeft hiervoor in aanmerking komt!

Bestemd voor:
Een afstudeerscriptie (MBO en HBO) of proefschrift met verschijningsdatum in 2017.

Hoe indienen:
Een kopie van de afstudeerscriptie of het proefschrift dient met een aanbevelingsbrief (zie onder) van of de stage-begeleider of een persoon verbonden aan het onderzoek/promotie-onderzoek aan de secretaris van de NVB ingestuurd te worden.

Aanbevelingsbrief:
Beschrijf kort het doel van de stage/promotieonderzoek en de bijdrage van de bevindingen in de stage of promotieonderzoek aan de transfusiegeneeskunde. Waarom verdient het werk de titel van Beste Afstudeerscriptie/Beste Proefschrift?

Deadline indienen:
Voor 15 maart 2018.

Uitreiking:
Van u wordt verwacht een voordracht over het onderwerp te verzorgen tijdens het NVB/TRIP symposium op woensdag 16 mei 2018. Een aandenken vergezeld door een cheque van 500 euro en een certificaat worden aan u uitgereikt tijdens de sessie.

Wijze van indienen:

per e-mail (indien scriptie elektronisch beschikbaar is) of per post de voordracht aan de secretaris van de NVB sturen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Bericht vanuit de NVB:
U krijgt een ontvangstbevestiging van uw ingediende voorstel.
U krijgt voor 1 mei bericht of u de prijs is toegekend.

Adresgegevens:
NVB tav secretaris (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Dr. Jo Wiersum-Osselton
TRIP nationaal bureau voor hemo- en biovigilantie
Schuttersveld 2
2316ZA Leiden