Logo rood nvb

 
Tijd

NVB-TRIP Symposium 2015 Woensdag 20 mei

THEMA: IJzer

8.45-9.50 Registratie   / ontvangst
9.50-10.00 Opening   voorzitters NVB en TRIP: Hans Soons en Martin Schipperus  
Theatre Azure
10.00-11.00

Plenaire sessie:          
Theatre Azure

Tomas Ganz MD PhD, University of California - Los Angeles:

“Erythroferrone and its role   in iron homeostasis”

Moderator: Martin Schipperus

11.00-12.00

Klinisch Transfusieonderwijs 1
Bachzaal 1-4

Anemie,   transfusies: ijzer als oorzaak en

gevolg.

Jaap Jan Zwaginga, LUMC en Sanquin:

“IJzergebreksanemie en anemie bij

chronische ziekte”

Marlijn Hoeks, Sanquin:

“Anemie bij hematologische patiënten;

transfusies   en nadelen”

Geselecteerde voordrachten 1
Theatre Azure

Sanne Meinderts, Sanquin

Antilichaam   gemedieerde rode cel fagocytose door humane neutrofielen

Aukje Kreuger, Sanquin en LUMC

Trombocytentransfusie   en infectie: het effect van bewaarduur en bewaarvloeistof

Joyce van Beers, MUMC

Verschillen tussen Omniplasma en Q-plasma: Omniplasma vertoont verhoogde neiging tot coagulatie en fibrinolyse

Pieter van der   Meer,   Sanquin

Een niet-radioactieve   methode om opbrengst en overleving van trombocyten te bepalenSaskia Spelmink, Sanquin

Het gebruik van   transfusieprotocollen voor massaal bloedverlies in Nederland – een satelliet   studie van TeMpOH-1 studie 

Moderator:   Anske van der Bom

12.00-13.30 Lunch, van   13.00-13.25  Posterwalk I en II
13.30-14.40

Fundamenteel/ translationeel    
Theatre Azure

WO-HBO

Patrick Burger, Sanquin:

“Van iPS naar erytrocyten voor transfusie”

Guus Kortman, Radboudumc:

“Invloed van ijzer op de darmbewoners”

Margit Boshuizen, AMC, Sanquin:

“Het therapeutisch potentieel van de plasma-   eiwitten haptoglobine, hemopexine en transferrine”

Moderator:   Robin van Bruggen

Laboratoriumdiagnostiek/ Casuïstiek  
sessie I

MBO-HBO                                               Bachzaal 1-4

Casuïstiek   sessie Immunohematologie

van de Vereniging van Hematologisch

Laboratoriumonderzoek:

“Verrassende reacties na transfusie”

Sprekers VHL:

Claudia   Folman

Hans Soons

Moderatoren:   Claudia Folman en Hans Soons

14.40-15.10   Pauze
15.10-15.50

State of art                                  
Theatre Azure

(WO-HBO)

Dorine Swinkels, Radboudumc::

“IJzerstofwisseling:   state of art”

Geselecteerde voordrachten 2           
Bachzaal 1-4

Jessie Luken, Sanquin

Selectie van   K-compatibele bloedproducten voor vrouwen <45 jaar verlaagt de incidentie   van K-alloimmunisatie tijdens de zwangerschap

Ido Bontekoe, Sanquin

Trombocyten van   patiënten die aggregatieremmers gebruiken zijn goed activeerbaar

Lara de   Laleijne-Liefting,   Sanquin

Hemolyse tijdens   bewaren van erytrocytenconcentraten afkomstig van volbloed met lipemisch   plasma

Pieter van der   Meer,   Sanquin

Leidt het gebruik van   trombocytenbewaarvloeistof tot een   lagere TRALI-frequentie? 

Moderator: Erik   Beckers

15.50-17.00

Klinisch Transfusieonderwijs II
Theatre Azure

Ziekten met   teveel ijzer en behandelingen.

Bart Biemond, AMC:

“Hb pathieën, indicaties transfusie en

risico’s op ijzer ‘overload’”

Anita Rijneveld, EMC:

“Hemochromatose: chelatie, aderlaten

of   erytrocytaferese”

Toegepast onderzoek/ laboratorium

(MBO-HBO)  Bachzaal   1-4

  

Dirk de Korte, Sanquin:

“Pathogeeninactivatie erytrocyten”

Ton Vlasveld, Bronovo Ziekenhuis:

“Laboratoriumonderzoek ter detectie van zeldzame   congenitale anemieën”

17.00-17.45 Beste   proefschrift/ beste eindverslag met presentaties door de winnaars en uitreiking   van de   “Dr H.C.J.M. van Dijk prijs”                                                                                                                                     Theatre   Azure    
18.00 Avondprogramma

NVB-TRIP Symposium 2015 Donderdag 21 mei

THEMA: Patient Blood Management en ijzerstapeling

9.15-9.45 Algemene   Ledenvergadering NVB Bachzaal 1-4
10.00-11.00

State of art/ research/ klinisch    
Theatre Azure

WO-HBO

Prof Dr Patrick Meybohm, University Hospital Frankfurt, Department of Anaesthesiology,

Intensive Care Medicine and Pain Therapy, Frankfurt, Germany:

“Perioperative Blood   Management (PBM) in Frankfurt region“

Cynthia So-Osman, GHZ en Sanquin:

“PBM bij orthopedische patiënten”

Moderator: Jo Wiersum

Donorzaken   
Bachzaal 1-4

Mireille Baart, Sanquin:

“Richtlijnen voor minimum donatie-intervallen ter   discussie”

Katja van den Hurk, Sanquin:

”Uitstel van bloeddonors vanwege laag Hb”

Nienke Schotten, Sanquin:

“Resultaten van Kinetics of IroN in Donors (KIND)   study”

Moderator: Arlinke   Bokhorst

11.00-12.00

Plenaire sessie     
Theatre   Azure                                                                              

WO-HBO

Prof Dr Norbert Gattermann,Consultant, Dept. Of Hematology, Oncology en

Clinical Immunology; Managing Director of the University Cancer Center (UTZ);   Heinrich-Heine-University Düsseldorf:

“The problem of iron   overload in MDS patients” 

Moderator: Martin Schipperus

12.00-13.30   Lunch, van   13.00-13.25  Posterwalk III
13.30-14.45

Hemovigilantieplatform

MBO-HBO  
Bachzaal 1-2

  

Prospectieve   evaluatie van een

op ROTEM   gebaseerd transfusie-

protocol:   verbruik van lang/kort

houdbare   bloedproducten en

laboratoriumkosten.

- Laboratoriumaspecten

Yvonne   Henskens, MUMC

- Klinische   aspecten

Marcus Lancé,   MUMC

Moderator:

Annegeet   van den Bos

Geselecteerde

voordrachten 3
Bachzaal 3-4

  

Welling Oei,   Sanquin

Het risico op   overdracht van dengue door bloeddonoren reizend naar Suriname of de   Nederlandse Caraïbische eilanden.

Bas Romeijn,   Sanquin

Mannen die seks   hebben met mannen (MSM) en bloeddonatie

Thuan Huyhn,   Sanquin

Overzicht van   lookback en reverse lookback bij Sanquin Bloedvoorziening in de periode 2007   – 2013

Rianne   Geelen-Geboers, Elkerliek Ziekenhuis

IJzerchelatietherapie   bij transfusiegeassocieerde hemosiderose: rust roest?

Anita van   Tilborgh,, TRIP

Volume-overbelasting   bij transfusie: is een actief preventief beleid onderdeel van de   hemovigilantie in Nederlandse ziekenhuizen?

Moderatoren:

Katja van   den Hurk en Jo Wiersum

Laboratoriumdiagnostiek/

Casuïstiek sessie II

MBO-HBO  Theatre Azure

Casuïstiek   sessie Immunohematologie

van de Vereniging van

Hematologisch

Laboratoriumonderzoek:

“Onderzoeksverrassingen”

Sprekers VHL:

Jennita   Slomp

Claudia   Folman

Yvonne Visser,   Tergooi Ziekenhuis

Afwijkende   resultaten in de Rhesusfenotypering door de aanwezigheid van twee variant RHce allelen 

Moderatoren:  

Jennita   Slomp en

Jaap Jan   Zwaginga

14.45-15.15   Pauze
15.15-16.00

PRO-CON Debat  
Theatre Azure

“Wel of geen   ijzersuppletie bij donors?”

Pro: Jacqueline Klein Gunnewiek, Ziekenhuis Gelderse   Vallei. Con: Wim de Kort, Sanquin en UvA/AMC

Moderator:   Marian van Kraaij

16.00-17.00   Prijsuitreiking   en drankje