2012

Editie 2012 nr.1 Implementatie van de trombo-elastografie (ROTEM®) in het MUMC+: (On)mogelijkheden van laboratoriumtesten bij bloedverlies en verworven hemostase afwijkingen Henskens Y, Lance M, Beckers E (2012;5:3-13) Hemostase in balans: Perioperatieve transfusie en groot bloedverlies van de Kerkhof D, Herold

2013

Editie 2013 nr.1 CD47 reguleert de fagocytose van rode bloedcellen van Bruggen R (2013;1:4-8) Twee patiënten met een bijzondere klinische presentatie door koude autoantistoffen tegen erytrocyten van Gammeren AJ, Goossens K, Thelen MH, van Driel MW, Ermens AA, van Esser

2014

Editie 2014 nr.1 35-jarig jubileum Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie Ligthart PC, van Ommen E (2014;7:2) Uitdagingen rondom Anti-AnWj Jacobs LH, van Litsenburg EH, de Boer BA, Folman CC, Péquériaux NC, Pruijt JF (2014;7:3-5) Terug in de tijd: de 30 minuten-regel

2015

Editie 2015 nr. 2 Geen bloed beschikbaar vanwege anti-Fy(3) en anti-Do(a) in een zwangere vrouw met sikkelcelziekte en dreigende fluxus Russcher H,de Rotte MC,de Haas M,de Rijke YB,te Boekhorst PA (2015;8:27-31) Klinische aspecten van fluxus postpartum Prick BW (2015;8:32-33) Verslag